Літера А

Аа. [а]

Відкритий голосний переднього ряду, як правило, наголошений.

Характеризується дещо більшою напруженістю артикуляції, аніж наголошений український а, і дуже близький до нього за вимовою. При артикуляції губи приймають форму овалу, язик лежить пласко, лише задня частина спинки язика злегка вигинається в напрямку межі між твердим та м'яким піднебінням.

pá [pa] - лопата
cá [ka] - тут


В наголошеному складі.

simpático [sĩm'patiku] - симпатичний
desastre [dә'zaʃtrә] - нещастя


В складі, який передує наголошеному, перед приголосною l, яка закриває склад, та перед буквосполученнями cc, , ct, pt, , при чому звуки [k] і [p] у вищевказаних буквосполученнях, як правило, не читаються.

acto ['atu] - акт
altivo [al'tivu] - пихатий
baptizado [bati'zadu] - хрестини


[ɐ]

Закритий голосний переднього ряду, як правило, ненаголошений. Найбільше відповідає англійському а в слові abоut. При артикуляції язик дещо просувається вперед, вигнута частина спинки язика опиняється на рівні середньої частини піднебіння, нижня щелепа є трохи піднятою, відстань між губами стає вужчою, губи дещо округлюються.

В ненаголошеному складі.

falar [fɐ'lar] - говорити


В односкладових словах.

mas [mɐʃ] - але


В наголошеному складі, під наголосом асéнту сіркунфлéксу.

pânico ['pɐniku] - паніка


В наголошеному складі перед приголосними сонантами m, n та буквосполученням nh + голосна.

cama ['kɐmɐ] - ліжко
pano ['pɐnu] - тканина
manha ['mɐɲɐ] - хитрість


В словах, які не мають свого власного наголосу – артиклях, прийменниках тощо.

cada ['kɐdɐ] - кожний
para ['pɐrɐ] - для
a – означений артикль жін. р. одн.
a – прийменник


[ɐ̰]

Закритий носовий голосний, наголошений, якщо в слові не має іншого графічного наголосу. При його вимові органи мовлення розташовані так, як для артикуляції закритого голосного [ɐ] і звук резонує як і в порожнині рота, так і в порожнині носа.

В кінці слова.

irmã [ir'mɐ̰] - сестра


На початку або в середині слова перед mp, mb.

câmbio ['kɐ̰mbіu] - обмін
campo ['kɐ̰mpu] - поле
âmbar [ɐ̰mbɐr] - амбра


На початку або в середині слова перед nt, nd, n[k], n[g].

antigo [ɐ̰n'tigu] - старий
andar [ɐ̰n'dar] - ходити
branco ['brɐ̰nku] - білий
manga ['mɐ̰ngɐ] - рукав


На початку або в середині слова перед німими n, m + приголосна (крім p, b, t, d, [k], [g]).

câmfora ['kɐ̰furɐ] - камфора
manso ['mɐ̰su] - лагідний
mancha ['mɐ̰ʃɐ] - пляма
anjo ['ɐ̰ʒu] - ангел


Фонетична вправа
lá [la], tá [ta], dá [da], dado ['dadu], basta ['baʃtɐ], fato ['fatu], alto ['altu], ali [ɐ'li], abá [ɐ'ba], bagaço [bɐ'gasu], fatado [fɐ'tadu], abado [ɐ'badu], mana ['mɐnɐ], fava ['favɐ], nada ['nadɐ], fama ['fɐmɐ], panamá [pɐnɐ'ma], lã [lɐ̰], vã [vɐ̰], anã [ɐ'nɐ̰], chã [ʃɐ̰], irmã [ir'mɐ̰], manhã [mɐ'ɲɐ̰], grã [grɐ̰], amplo ['ãmplu], rampa ['ʀãmpɐ], banco ['bãnku], angina [ã'ʒinɐ], franja ['frãʒɐ]