Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

§ 3. Правила читання

Аа. [а]
Відкритий голосний переднього ряду, як правило, наголошений.

Характеризується дещо більшою напруженістю артикуляції, аніж наголошений український а, і дуже близький до нього за вимовою. При артикуляції губи приймають форму овалу, язик лежить пласко, лише задня частина спинки язика злегка вигинається в напрямку межі між твердим та м'яким піднебінням:
pá [pa] лопата
cá [ka] тут

В наголошеному складі:
simpático [sĩm'patiku] симпатичний
desastre [dә'zaʃtrә] нещастя

В складі, який передує наголошеному, перед приголосною l, яка закриває склад, та перед буквосполученнями cc, , ct, pt, , при чому звуки [k] і [p] у вищевказаних буквосполученнях, як правило, не читаються:
acto ['atu] акт
altivo [al'tivu] пихатий
baptizado [bati'zadu] хрестини

[ɐ]
Закритий голосний переднього ряду, як правило, ненаголошений. Найбільше відповідає англійському а в слові abоut. При артикуляції язик дещо просувається вперед, вигнута частина спинки язика опиняється на рівні середньої частини піднебіння, нижня щелепа є трохи піднятою, відстань між губами стає вужчою, губи дещо округлюються.

В ненаголошеному складі:
falar [fɐ'lar] говорити

В односкладових словах:
mas [mɐʃ] але

В наголошеному складі, під наголосом асéнту сіркунфлéксу:
pânico ['pɐniku] паніка

В наголошеному складі перед приголосними сонантами m, n та буквосполученням nh + голосна:
cama ['kɐmɐ] ліжко
pano ['pɐnu] тканина
manha ['mɐɲɐ] хитрість

В словах, які не мають свого власного наголосу – артиклях, прийменниках тощо:
cada ['kɐdɐ] кожний
para ['pɐrɐ] для
a – означений артикль жін. р. одн.
a – прийменник

[ɐ̰]
Закритий носовий голосний, наголошений, якщо в слові не має іншого графічного наголосу. При його вимові органи мовлення розташовані так, як для артикуляції закритого голосного [ɐ] і звук резонує як і в порожнині рота, так і в порожнині носа.

В кінці слова:
irmã [ir'mɐ̰] сестра

На початку або в середині слова перед mp, mb:
câmbio ['kɐ̰mbіu] обмін
campo ['kɐ̰mpu] поле
âmbar [ɐ̰mbɐr] амбра

На початку або в середині слова перед nt, nd, n[k], n[g]:
antigo [ɐ̰n'tigu] старий
andar [ɐ̰n'dar] ходити
branco ['brɐ̰nku] білий
manga ['mɐ̰ngɐ] рукав

На початку або в середині слова перед німими n, m + приголосна (крім p, b, t, d, [k], [g]):
câmfora ['kɐ̰furɐ] камфора
manso ['mɐ̰su] лагідний
mancha ['mɐ̰ʃɐ] пляма
anjo ['ɐ̰ʒu] ангел

Фонетична вправа:
lá [la], tá [ta], dá [da], dado ['dadu], basta ['baʃtɐ], fato ['fatu], alto ['altu], ali [ɐ'li], abá [ɐ'ba], bagaço [bɐ'gasu], fatado [fɐ'tadu], abado [ɐ'badu], mana ['mɐnɐ], fava ['favɐ], nada ['nadɐ], fama ['fɐmɐ], panamá [pɐnɐ'ma], lã [lɐ̰], vã [vɐ̰], anã [ɐ'nɐ̰], chã [ʃɐ̰], irmã [ir'mɐ̰], manhã [mɐ'ɲɐ̰], grã [grɐ̰], amplo ['ãmplu], rampa ['ʀãmpɐ], banco ['bãnku], angina [ã'ʒinɐ], franja ['frãʒɐ]

Друкується вперше. Будь-яке відтворення повністю або частково забороняється без дозволу автора та без посилання на першоджерело, яким є даний сайт.

<<< попередня сторінка       наступна сторінка >>>