Орфографічні знаки

Орфографічні знаки поділяються на знаки наголосу та допоміжні знаки.

Знаки наголосу

1. Асéнту аґу́ду (Acento agudo) – (´), вживається для позначення наголошеного складу та відкритої вимови наголошених голосних звуків, а також для розрізнення слів-омографів.

papá [pɐ'pa] - тато
avó [ɐ'vɔ] - бабця
nós [nɔʃ] - ми
nos [nuʃ] - нам, нас


2. Асéнту сіркунфлéксу (Acento circunflexo) – (ˆ), ставиться над голосними а, е, о і використовується для позначення закритої вимови наголошеного голосного, а також для розрізнення слів-омографів.

avô [ɐ'vo] - дідусь
pêssego ['pesәgo] - персик
pôr [por] - ставити
por [pur] - через (прийм.)


3. Асéнту ґрáве (Acento grave) – (`), використовується для позначення злитих форм утворених:

  • Прийменником а та означеним артиклем жіночого роду a (as).

à (a+a)
às (a+as)


  • Прийменником а та формами вказівного займенника aquele.

àquele
àqueles
àquela
àquelas


  • Прийменником а та займенником середнього роду aquilo.

àquilo


Допоміжні орфографічні знаки

1. Седі́лья (cedilha) – (¸), ставиться під літерою с, коли ця літера читається як [s] перед голосними а, о, u.

caça ['kasɐ] - полювання, дичина


2. Тильда (til) – (˜), ставиться над голосними а, о для позначення їхнього носового звучання.

irmã [ir'mɐ̰] - сестра
põe ['põȋ] - кладе


Крім позначення носового звучання, тильда позначає також наголошений склад, якщо в слові немає наголосів асе́нту аґу́ду та асе́нту сіркунфле́ксу.

mamã [mɐ'mɐ̰] - мама

але

órfã ['ɔrfɐ̰] - сирота


3. Апостроф (apóstrofo) – (’), позначає випадання голосного звука в складних словах та в розмовній мові, зображеній графічно.

mão d'obra замість mão-de-obra - робоча сила
viv'alma замість viva alma - жива душа
dia d'anos замість dia de anos - день народження


4. Дефіс (hífen) – (-), ставиться між частинами складних слів, а також дієслівними формами та займенниками-додатками в постпозиції або в середині дієслівної форми.

seguda-feira - понеділок
dente-de-leão - кульбаба