Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

§ 2. Орфографічні знаки

Орфографічні знаки поділяються на знаки наголосу та допоміжні знаки.
В португальській мові є три знаки наголосу:

1. Асéнту аґу́ду (Acento agudo) – (´), вживається для позначення наголошеного складу та відкритої вимови наголошених голосних звуків, а також для розрізнення слів-омографів:
papá [pɐ'pa] тато
avó [ɐ'vɔ] бабця
nós [nɔʃ] ми
nos [nuʃ] нам, нас

2. Асéнту сіркунфлéксу (Acento circunflexo) – (ˆ), ставиться над голосними а, е, о і використовується для позначення закритої вимови наголошеного голосного, а також для розрізнення слів-омографів:
avô [ɐ'vo] дідусь
pêssego['pesәgo] персик
pôr [por] ставити
por [pur] через (прийм.)

3. Асéнту ґрáве (Acento grave) – (`), використовується для позначення злитих форм утворених:
а) прийменником а та означеним артиклем жіночого роду a (as):
à (a+a)
às (a+as)

б) прийменником а та формами вказівного займенника aquele:
àquele
àqueles
àquela
àquelas

в) прийменником а та займенником середнього роду aquilo:
àquilo

До допоміжних орфографічних знаків належать:
1. Седі́лья (cedilha) – (¸), знак який ставиться під літерою с, коли ця літера читається як [s] перед голосними а, о, u:
caça ['kasɐ] полювання, дичина

2. Тильда (til) – (˜), знак який ставиться над голосними а, о для позначення їхнього носового звучання:
irmã [ir'mɐ̰] сестра
põe ['põȋ] кладе

Крім позначення носового звучання, тильда позначає також наголошений склад, якщо в слові немає наголосів асе́нту аґу́ду та асе́нту сіркунфле́ксу:
mamã [mɐ'mɐ̰] мама
але
órfã ['ɔrfɐ̰] сирота

3. Апостроф (apóstrofo) – (’), позначає випадання голосного звука в складних словах та в розмовній мові, зображеній графічно:
mão d'obra замість mão-de-obra – робоча сила
viv'alma замість viva alma – жива душа
dia d'anos замість dia de anos – день народження

4. Дефіс (hífen) – (-), ставиться між частинами складних слів, а також дієслівними формами та займенниками-додатками в постпозиції або в середині дієслівної форми:
seguda-feira – понеділок
dente-de-leão – кульбаба

Друкується вперше. Будь-яке відтворення повністю або частково забороняється без дозволу автора та без посилання на першоджерело, яким є даний сайт.

<<< попередня сторінка       наступна сторінка >>>