Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

§ 3. Правила читання

Ff. [f]
Губно-зубний щілинний глухий приголосний звук, акустично близький до твердого українського [ф]. При артикуляції зовнішній край нижньої губи зближується з краєм верхніх зубів, утворюючи дуже вузьку горизонтальну щілину, через яку виходить струмінь повітря:
fato ['fatu] костюм
falar [fɐ'lar] говорити

Фонетична вправа:
fava ['favɐ], fatal [fɐ'tal], falta ['faltɐ], falado [fɐ'ladu], fábula ['fabulɐ], fumu ['fumu], fome ['fɔmә]

Gg. [ʒ]
Передньоязиковий щілинний дзвінкий приголосний звук, близький до м'якого українського звука [ж]. При артикуляції тіло язика різко вигинається, кінчик впирається в альвеоли нижніх різців, передня частина спинки язика торкається переднього піднебіння, утворюючи вузьку щілину, через яку виривається струмінь повітря, який супроводжується вібрацією голосових зв'язок.

Перед голосними e, i:
gigante [ʒi'gɐntә] гігант
engenheiro [ẽʒә'ɲɐȋru] інженер

[g]
Задньоязиковий проривний дзвінкий приголосний звук, близький до твердого українського звука [ґ]. При артикуляції цього звука задня частина спинки язика піднімається до задньої частини піднебіння утворюючи повну змичку.

Перед голосними a, o, u та приголосними:
grego ['gregu] грек
algumas [al'gumɐʃ] деякі

Буквосполучення gu перед e, i:
guerra ['gεʀɐ] війна
guisado [gi'zadu] печеня

ПРИМІТКА: Між голосними, а також у позиції між голосним та приголосним звуком [r] або між [ʒ] та голосним звуком має місце комбінаторний відтінок [g̶]. При артикуляції цього звука органи мовлення займають таке ж положення як і для артикуляції [g], але змичка ледь утворившись, відразу відкривається, і повітря виходить з легким шумом тертя.

Винятки:
aguentar [ɐgȗẽn'tar] відвідувати
arguir [ɐr'gȗir] доказувати
arguente [ɐr'gȗẽntә] опонент
arguição [ɐrgȗi'sɐ̰ȗ] наведення доказів

ПРИМІТКА: В деяких словниках використовується літера "ü" в словах-винятках для позначення того, що вона вимовляється, наприклад: argüente.

Фонетична вправа:
fugida [fu'ʒidɐ], ágil ['aʒil], página ['paʒinɐ], gelado [ʒә'ladu], algo ['algu], bago ['bagu], gusa ['guzɐ], alugo [ɐ'lugu], guitarra [gi'taʀɐ], guerra ['gεʀɐ], aguerrido [ɐge'ʀidu], água ['agȗa], égua ['εgȗa], régua [ʀεgȗa]

Hh. [º]
Не читається:
há [a] є
hoje ['oʒә] сьогодні

Сh, ch. [ ʃ ]
Передньоязиковий щілинний глухий приголосний звук, близький до м'якого українського звука [ш]. При артикуляції тіло язика різко вигинається, кінчик впирається в альвеоли нижніх різців, передня частина спинки язика торкається переднього піднебіння, утворюючи вузьку щілину, через яку з шипінням виривається струмінь повітря:
chegar [ʃә'gar] прибувати
achar [ɐ'ʃar] знаходити

Lh, lh. [λ]
Середньоязиковий боковий щілинний сонант. При артикуляції язик різко вигнутий, кінчик язика впирається в нижні зуби, спинка язика змикається з піднебінням, покриваючи площу від альвеол майже до його кінця. По краях язика утворюються вузькі канали, через які виходить струмінь повітря. Акустично близький до українського м'якого [л] в слові льон, але дещо відрізняється стосовно положення органів мовлення. Так, при артикуляції українського м'якого [л] кінчик язика прижатий до основи верхніх зубів, передня і середня частини спинки язика піднімаються в напрямку до твердого піднебіння:
olho ['oλu] око
filho ['fiλu] син

Nh, nh. [ɲ]
Середньоязиковий проривний носовий сонант, за своїм звучанням схожий на палаталізоване м'яке [н] в слові нянька, але дещо відрізняється стосовно положення органів мовлення. При артикуляції українського звука, змичку утворює передня частина спинки язика. Натомість, при артикуляції португальського – язик різко вигнутий, кінчик впирається в нижні зуби, спинка язика змикається з піднебінням, покриваючи площу від альвеол до його задньої частини, повністю перекриваючи шлях струменю повітря. Завдяки опущеному м'якому піднебінню все повітря виходить через ніс, надаючи звукові носового резонансу:
senhora [sә'ɲorɐ] пані, сеньора
vinho ['viɲu] вино

Фонетична вправа:
haver [ɐ'ver], hotel [u'tεl], humo ['umu], hino ['inu], chuva ['ʃuvɐ], chá [ʃa], chávena ['ʃavenɐ], bicho ['biʃu], chave ['ʃavә], duche ['duʃә], hulha ['uλɐ], lho [λu], olho ['oλu], milho ['miλu], lhe [λә], lha [λɐ], filho ['fiλu], senhor [sә'ɲor], ninho ['niɲu], punho ['puɲu], sonho ['soɲu], carinho [kɐ'riɲu]

Друкується вперше. Будь-яке відтворення повністю або частково забороняється без дозволу автора та без посилання на першоджерело, яким є даний сайт.

<<< попередня сторінка       наступна сторінка >>>