Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

Зворотні дієслова
(Verbos pronominais)

Інфінітив зворотних дієслів, на відміну від незворотних містить займенник -se. Зворотними дієсловами можуть бути майже всі перехідні, а також деякі неперехідні дієслова.
levar – levar-se
ir – ir-se

Зворотні дієслова розділяються по групах типового і нетипового відмінювання як і незворотні.
При відмінюванні зворотних дієслів, зворотній займенник -se відмінюється по особах і ставиться після дієслова, з'єднуючись з ним дефісом.
levantar-seвставати, прокидатися
levanto-me
levantas-te
levanta-se
levantamo-nos
levantais-vos
levantam-se
Необхідно пам’ятати, що закінчення 1-ої особи множини -mos втрачає кінцеве -s перед зворотнім займенником.
Зворотний займенник може стояти як після дієслова, так і перед ним, але з нього не може починатися речення.
В залежності від значення, зворотні дієслова поділяються на зворотні та взаємо-зворотні. Зворотні дієслова позначають дію, направлену на його виконавця:
Levanto-me cedo. – Я рано прокидаюся.

Взаємо-зворотні дієслова позначають дію, яку виконують два і більше виконавці, кожний з якого є одночасно об’єктом цієї дії. Такі дієслова вживаються лише у множині:
Há muito tempo que eles não se veêm. – Вони вже давно не бачаться.

Місце зворотного займенника відносно дієслова визначається тими самими правилами, що і місце безприйменникових об’єктних займенників.
Місце зворотних та безприйменникових об’єктних займенників у реченні

<< мапа сайту >>