Зворотні дієслова

Інфінітив зворотних дієслів, на відміну від незворотних містить займенник -se. Зворотними дієсловами можуть бути майже всі перехідні, а також деякі неперехідні дієслова.

levar / levar-se
ir / ir-se

Зворотні дієслова (Verbos pronominais) розділяються по групах типового і нетипового відмінювання як і незворотні.

При відмінюванні зворотних дієслів, зворотній займенник -se відмінюється по особах і ставиться після дієслова, з'єднуючись з ним дефісом.

levantar-seвставати, прокидатися

levanto-me
levantas-te
levanta-se
levantamo-nos
levantais-vos
levantam-se


Особливості

Необхідно пам’ятати, що закінчення 1-ої особи множини -mos втрачає кінцеве -s перед зворотнім займенником.

Зворотний займенник може стояти як після дієслова, так і перед ним, але з нього не може починатися речення.

В залежності від значення, зворотні дієслова поділяються на зворотні та взаємо-зворотні. Зворотні дієслова позначають дію, направлену на його виконавця.

Levanto-me cedo. – Я рано прокидаюся.


Взаємо-зворотні дієслова позначають дію, яку виконують два і більше виконавці, кожний з якого є одночасно об’єктом цієї дії. Такі дієслова вживаються лише у множині.

Há muito tempo que eles não se veêm. – Вони вже давно не бачаться.


Місце зворотного займенника відносно дієслова визначається тими самими правилами, що і місце безприйменникових об’єктних займенників (детально тут).