Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

§ 3. Правила читання

Ss. [s]
Передньоязиковий кругло-щілинний глухий приголосний звук, близький до твердого українського звука [с]. При артикуляції кінчик язика впирається в ясна нижніх зубів, спинка язика вигнута, її передня частина торкається краями ясен або альвеол верхніх зубів. Таким чином, кругла щілина, через яку виходить струмінь повітря, утворюється між передньою частиною спинки язика та альвеолами.

На початку слова:
sol [sɔl] сонце

На початку складу після приголосної:
absurdo [ɐb'surdu] абсурд

Якщо пишеться подвоєно ss, між голосними:
passo ['pasu] крок

Виняток: trânsito ['trɐ̰zitu] рух

[z]
Передньоязиковий кругло-щілинний дзвінкий приголосний звук, близький до твердого українського звука [з]. При артикуляції кінчик язика впирається в ясна нижніх зубів, спинка язика вигнута, її передня частина торкається краями ясен або альвеол верхніх зубів. Таким чином, кругла щілина, через яку виходить струмінь повітря, утворюється між передньою частиною спинки язика та альвеолами. Від попереднього звука відрізняється лише наявністю голосу (дзвінкості).

Між двома голосними в слові та реченні:
os americanos [uz‿ɐmәri'kanuʃ] американці
casa ['kazɐ] будинок

[ ʃ ]
Передньоязиковий щілинний глухий приголосний звук, близький до м'якого українського звука [ш]. При артикуляції тіло язика різко вигинається, кінчик впирається в альвеоли нижніх різців, передня частина спинки язика торкається переднього піднебіння, утворюючи вузьку щілину, через яку з шипінням виривається струмінь повітря.

В кінці слова перед знаками пунктуації:
ruas ['ʀuaʃ] вулиці

В кінці слова або складу перед глухими приголосними [k], f, p, t:
responder [ʀәʃpõn'der] відповідати
as flores [ɐʃ 'florәʃ] квіти

[ʒ]
Передньоязиковий щілинний дзвінкий приголосний звук, близький до м'якого українського звука [ж]. При артикуляції тіло язика різко вигинається, кінчик впирається в альвеоли нижніх різців, передня частина спинки язика торкається переднього піднебіння, утворюючи вузьку щілину, через яку виривається струмінь повітря, який супроводжується вібрацією голосових зв'язок.

В кінці слова або складу перед дзвінкими приголосними b, d, g, j, l, m, n, r, v:
bebes vinho ['bεbәʒ 'viɲu] (ти) п’єш вино
desde ['deʒdә] від

[º]
Перед словами які починаються на ch, x, j:
os jactos [u‿'ʒatuʃ] реактивні літаки
as chuvas [ɐ‿'ʃuvɐʃ] дощі

Фонетична вправа:
sá [sa], saco ['saku], assusto [ɐ'suʃtu], assalto [ɐ'saltu], nosso ['nosu], xistu ['ʃiʃtu], busto ['buʃtu], afasta [ɐ'faʃtɐ], lápis ['lapiʃ], casa ['kazɐ], lusu ['luzu], hospital [uʃpi'tal], vista ['viʃtɐ], sala ['salɐ], salto ['saltu], usado [u'zadu], fase ['fazә], pasmo ['paʒmu], abismo [ɐ'biʒmu], desdita [dәʒ'ditɐ], asno ['aʒnu]


Tt. [t]
Апікально-зубний проривний глухий приголосний звук, близький до твердого українського [т]. Проте, на відміну від українського звука, при артикуляції котрого вся передня частина язика (і кінчик і передня частина спинки) змикається з верхніми зубами, при артикуляції португальського звука лише сам кінчик язика змикається з внутрішньою стороною ясен верхніх зубів:
leite ['lɐȋtә] молоко
tarde ['tardә] пізно

Фонетична вправа:
pata ['patɐ], tifo ['tifu], tal [tal], tabu [tɐ'bu], talco['talku], tarara [tɐ'rarɐ], alto ['altu], fato ['fatu], arte ['artә], este ['eʃtә], direito [di'rɐȋtu]

Друкується вперше. Будь-яке відтворення повністю або частково забороняється без дозволу автора та без посилання на першоджерело, яким є даний сайт.

<<< попередня сторінка       наступна сторінка >>>