Чергування відкритих та закритих голосних звуків е та о

Як уже згадувалося раніше, відкритість чи закритість голосних звуків е та о в тому чи іншому слові найкраще перевіряти за спеціальним фонетичним словником або словником який містить транскрипцію. Але приймаючи до уваги те, що можливо не всі мають змогу користуватися ними, в даному параграфі приведено найбільш характерні та узагальнені правила закритості чи відкритості даних звуків в певних частинах мови.

В однині, в португальських іменниках та прикметниках чоловічого роду, в більшості випадків, наголошені е та о є закритими, натомість іменники та прикметники жіночого роду характеризуються, як правило, відкритими наголошеними е та о.

morto ['mortu] - мертвий / morta ['mɔrtɐ]- мертва
medo [medu] - страх / pedra ['pεdrɐ] - камінь
avô [ɐ'vo] - дідусь / avó [ɐ'vɔ] - бабця


Як бачимо закритість чи відкритість наголошеного голосного стає неначе додатковою внутрішньою флексією, додатковим показником граматичного роду.

Дана тенденція також характерна для португальських прикметників на -oso.

famoso [fɐ'mozu] - відомий
famosa [fɐ'mɔza] - відома


Проте, варто зазначити, що це є скоріше тенденцією ніж твердим правилом, оскільки є багато іменників чоловічого роду з відкритими, а жіночого із закритими наголошеними е та о.

ferro ['fεʀu] - залізо / modo ['mɔdu] - спосіб
força ['forsɐ] - сила / torre [toʀә] - вежа


Всі без винятку іменники та прикметники які закінчуються на дифтонг -оа, мають закрите наголошене [о].

pessoa [pә'soɐ] - людина
boa [boɐ] - хороша


Закрите наголошене [о] також характерне для іменників та прикметників, як і чоловічого роду так і жіночого, у словах із закінченням -or, -ora.

doutor [do'tor] - лікар / doutora [do'torɐ] - лікарка
senhor [sәɲor] - сеньор / senhora [sәɲorɐ] - сеньора


Винятки

Винятками є форми неправильних ступенів порівняння прикметників

maior [mɐ'ȋɔr] - більший
menor [mәnɔr] - менший
melhor [mә'λɔr] - кращий
pior [pȋɔr] - гірший


іменники

major [mɐ'ʒɔr] - майор
suor [sȗɔr] - піт


а також

redor [ʀә'dɔr]
cor [kɔr]


у виразах ao redor de - приблизно, saber de cor - знати на пам'ять.

В іменниках і прикметниках, які закінчуються на -ês, -esa наголошений голосний звук е вимовляється закрито [e].

português [purtugeʃ] - португалець, португальський
portuguesa [purtugezɐ] - португалка, португальська


Також закритим є голосний звук е в іменниках жіночого роду із закінченням -eza.

beleza [bә'lezɐ] - краса
pobreza [pub'rezɐ] - бідність