Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

§ 11. Основні правила чергування відкритих та закритих
голосних звуків "е" та "о"

Як уже згадувалося раніше, відкритість чи закритість голосних звуків е та о в тому чи іншому слові найкраще перевіряти за спеціальним фонетичним словником або словником який містить транскрипцію. Але приймаючи до уваги те, що можливо не всі мають змогу користуватися ними, в даному параграфі приведено найбільш характерні та узагальнені правила закритості чи відкритості даних звуків в певних частинах мови.

В однині, в португальських іменниках та прикметниках чоловічого роду, в більшості випадків, наголошені е та о є закритими, натомість іменники та прикметники жіночого роду характеризуються, як правило, відкритими наголошеними е та о.
morto ['mortu] мертвий - morta ['mɔrtɐ] мертва
medo [medu] страх - pedra ['pεdrɐ] камінь
avô [ɐ'vo] дідусь - avó [ɐ'vɔ] бабця

Як бачимо закритість чи відкритість наголошеного голосного стає неначе додатковою внутрішньою флексією, додатковим показником граматичного роду.

Дана тенденція також характерна для португальських прикметників на -oso:
famoso [fɐ'mozu] відомий
famosa [fɐ'mɔza] відома

Проте, варто зазначити, що це є скоріше тенденцією ніж твердим правилом, оскільки є багато іменників чоловічого роду з відкритими, а жіночого із закритими наголошеними е та о:
ferro ['fεʀu] залізо - modo ['mɔdu] спосіб
força ['forsɐ] сила - torre [toʀә] вежа

Всі без винятку іменники та прикметники які закінчуються на дифтонг -оа, мають закрите наголошене [о]:
pessoa [pә'soɐ] людина
boa [boɐ] хороша

Закрите наголошене [о] також характерне для іменників та прикметників, як і чоловічого роду так і жіночого, у словах із закінченням -or, -ora:
doutor [do'tor] лікар – doutora [do'torɐ] лікарка
senhor [sәɲor] сеньор – senhora [sәɲorɐ] сеньора

Винятками є форми неправильних ступенів порівняння прикметників
maior [mɐ'ȋɔr] більший
menor [mәnɔr] менший
melhor [mә'λɔr] кращий
pior [pȋɔr] гірший
іменники
major [mɐ'ʒɔr] майор
suor [sȗɔr] піт
а також
redor [ʀә'dɔr]
cor [kɔr]
у виразах ao redor de приблизно, saber de cor знати на пам'ять.

В іменниках і прикметниках, які закінчуються на -ês, -esa наголошений голосний звук е вимовляється закрито [e]:
português [purtugeʃ] португалець, португальський
portuguesa [purtugezɐ] португалка, португальська

Також закритим є голосний звук е в іменниках жіночого роду із закінченням -eza:
beleza [bә'lezɐ] краса
pobreza [pub'rezɐ] бідність

Друкується вперше. Будь-яке відтворення повністю або частково забороняється без дозволу автора та без посилання на першоджерело, яким є даний сайт.

<<< попередня сторінка       наступна сторінка >>>