Подвійні дифтонги

Подвійним дифтонгом називається сполучення двох дифтонгів які слідують один за одним у слові. Один з дифтонгів, як правило, стоїть під наголосом. Подвійні дифтонги поділяються на прості, носові та змішані.

Подвійні прості дифтонги

[uȋ'ɐȋ] boieiro [buȋ'ɐȋru]
[ɐȋ'aȋ] saiais [sɐȋ'aȋʃ]

Подвійні носові дифтонги

['ɐ̰ȋɐ̰ȋ] vêem ['v'ɐ̰ȋɐ̰ȋ]
['õȋɐ̰ȋ] põem ['põȋɐ̰ȋ]

Подвійні змішані дифтонги

['aȋɐ̰ȗ] saiam ['saȋɐ̰ȗ]
[uȋ'ɐ̰ȗ] boião ['buȋ'ɐ̰ȗ]