Особові займенники

В португальській мові особові займенники (Pronomes pessoais) поділяться на 3 особи однини та множини:

Singular - Однина Plural - Множина
eu - я nós - ми
tu - ти vós - ви
ele - він
ela - вона
Você - Ви
eles - вони (ч.р.)
elas - вони (ж.р.)
Vocês - Ви

Ele fala portugês. - Він говорить португальською.
Tu ficas ali. - Ти знаходишся там.


Особовий займенник tu - ти в Португалії використовується для звертання до знайомих або близьких осіб. Тоді як форми Você - Ви (ввічлива форма звертання в одн.) та Vocês - Ви (ввічлива форма звертання в мн.) використовуються для звертання до незнайомих осіб, або старших за віком чи статусом. В такому випадку використовуються особові дієслівні форми 3-ої особи однини і множини відповідно.

Tu falas portugês? - Ти розмовляєш португальською?
Você(s) fala(m) portugês? - Ви розмовляєте португальською?


Для Бразилії, вживання займенника tu - ти, як правило, не є характерним. Незначним винятком є Ріо-де-Жанейро, де використовуєтбся ця форма. Так в багатьох підручниках з вивчення бразильського варіанту португальської мови, при поданні особових форм дієслів особа tu і vós взагалі не наводяться. Натомість широко використовуються форми Você та Vocês для звертання до осіб, які знаходяться в одинаковому статусі, або є підлеглими того, хто звертається. На письмі часто скорочується до форм vê., vc., v.

Займенник vós використовується для звертання до великої групи людей з одинаковим соціальним статусом. Дана форма використовується все рідше, і в даний час застосовується в ораторському, поетичному, епістолярному жанрах та в одному із діалектів на півдні Портгулії. Замінюється формою Vocês як на письмі так і в мовленні.

Форми звертання

Для ввічливого звертання до співрозмовника, якщо це незнайома людина або вища за соціальним статусом, використовуються форми o senhor (скорочені форми: o sr., o Sr., o Snr), a senhora (a sra., a Sra., a Snra). У функції звертання іменники senhor, companheiro, amigo та ін. вживаються з означеним артиклем, при цьому втрачаючи свое основне лексичне значення, і перекладаються як Ви (ти), проте зберігають різні коннотативні відтінки.

O senhor fala portugês? - Ви розмовляєте португальською?


Крім цього, в португальській мові існують і інші ввічливі форми звертання, для підкреслення шанобливого ставлення до співрозмовника, чи якщо цього вимагає етикет або високе місце в суспільній ієрархії яке займає особа, до якої потрібно звернутися.

Звертання Абревіатура До кого
Vossa Alteza V.A. принци, князі
Vossa Eminência V.Emª. кардинали
Vossa Excelência V.Exª. найвищі посадові особи
Vossa Magnificência V.Magª. ректори університетів
Vossa Reverendíssima V.Revma священники
Vossa Santidade V.S. папа
Vossa Senhoria V.Sª. посадовці
Vossa Majestade V.M. королі, імператори