Місце зворотних та безприйменникових займенників у реченні

Місце зворотних та безприйменникових займенників у реченні відповідає певним правилам. В основному, зворотні та безприйменникові об’єктні займенники ставляться безпосередньо після дієслова і приєднуються до нього через дефіс.

Eu digo-te a verdade. – Я кажу тобі правду.


Проте, в деяких випадках це правило втрачає свою силу, в наслідок чого такі займенники ставляться перед дієсловом і пишуться роздільно.

1. Підрядне речення

Якщо займенник використовується у підрядному реченні.

Sei que eles te dizem a verdade. – Знаю, що вони тобі кажуть правду.


2. Заперечення

Якщо перед займенником стоїть заперечення.

Não te lembras? - Ти не пам’ятаєш?
Não se sente bem. – Він не добре почувається.


3. Прислівник

Якщо перед займенником стоять прислівники ainda ще, até навіть, вже, quase майже, лише, talvez можливо, também також.

Já lhe vês? – Ти вже його бачиш?


4. Займенник

Якщо перед займенником стоїть неозначений займенник.

Alguém nos conhece? – Хтось знайомий з нами?


Якщо перед займенником стоїть питальний займенник.

E o que lhe respondes? – І що ти йому відповідаєш?