Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

Місце зворотних та безприйменникових
об’єктних займенників у реченні

Як правило зворотні та безприйменникові об’єктні займенники ставляться безпосередньо після дієслова і приєднуються до нього через дефіс. Проте, в деяких випадках це правило втрачає свою силу, в наслідок чого такі займенники ставляться перед дієсловом і пишуться роздільно, а саме:
 1. Якщо займенник використовується у підрядному реченні:
  Sei que eles te dizem a verdade. – Знаю, що вони тобі кажуть правду.

 2. Якщо перед займенником стоїть заперечення:
  Não te lembras? - Ти не пам’ятаєш?
  Não se sente bem. – Він не добре почувається.

 3. Якщо перед займенником стоять прислівники ainda ще, até навіть, вже, quase майже, лише, talvez можливо, também також:
  Já lhe vês? – Ти вже його бачиш?

 4. Якщо перед займенником стоїть неозначений займенник:
  Alguém nos conhece? – Хтось знайомий з нами?

 5. Якщо перед займенником стоїть питальний займенник:
  E o que lhe respondes? – І що ти йому відповідаєш?

<< мапа сайту >>