Португальська мова Бразилії та африканських країн

Вимова бразильського варіанту португальської мови значно відрізняється від вимови Португалії. Відмінною особливістю бразильської вимови є більш повільний, порівняно з португальським, темп мовлення і пов’язане з цим ослаблення редукції ненаголошених голосних.

Ненаголошене е в кінці слова вимовляється як [ і ].

disse ['dʒisi] - сказав


Ненаголошене е в середині слова вимовляється не як [ә] а як [e].

beber [be'ber] - пити


В деяких областях Бразилії ненаголошене о в кінці слова вимовляється не як обов’язкове в Португалії [u], а як [о].

grupo ['grupo] - група


Ненаголошене o в середині слова вимовляється не як [u] а як [o].

recomeçar [ʀekome'sar] - починати заново


Ненаголошене а практично не редукується.

casa ['kazɐ] - будинок


Для бразильського варіанту португальської мови характерна більш закрита вимова носового дифтонга [ ɐ̰ȋ ], на письмі em, en, ãe, а саме [ ẽȋ ].

bem [bẽȋ] - добре
ordem ['ɔrdẽȋ] - порядок


Неносовий дифтонг еі вимовляється не як [ ɐȋ ], а як [ еȋ ] або як [е].

terseiro [ter'seȋro] - третій
feito ['feto] - зроблений


Широко поширеною особливістю бразильської вимови є палаталізація (пом'якшення) приголосних d, t перед e, i, а в деяких районах Бразилії дані приголосні вимовляються майже як [tʃ] та [dʒ].

sete ['sεtʃi] - сім
dia ['dʒia] - день


В кінці слова або складу l вимовляється не як [l], а як слабке [u].

finalmente [finau'mẽntʃi] - нарешті


Наголошені голосні e, o, a, після яких слідує носовий приголосний m, n у Бразилії завжди є закритими, і оскільки є наголошеними над ними ставиться графічний знак наголосу асéнту сіркунфлéксу.

Antônio (Бразилія) - António (Португалія)
tênis (Бразилія) - ténis (Португалія)


І тому кореневі голосні е чи о в 2-ій особі однини та 3-ій особі однини і множини вимовляються закрито.

comes ['komis] (Бразилія) - comes ['kɔmәʃ] (Португалія)


В той час як в Португалії у дієсловах на -ar в першій особі множини Presente та Pretérito Perfeito Simples розрізняють віткриту та закриту вимову а в особовому закінченні amos, в Бразилії в обох випадках вимовляється закрито.

chegamos [ʃә'gɐmos] – chegamos [ʃә'gɐmos] (Бразилія)
chegamos [ʃә'gɐmuʃ] – chegámos [ʃә'gamuʃ] (Португалія)


У бразильському варіанті португальської мови вживається трема (діакритичний знак), який не використовується у Португалії.

tranqüilo (Бразилія) / tranquilo (Португалія) - спокійний


В Португалії (згідно з лісабонською нормою вимови) літера е трифтонга еіа завжди вимовляється як е закрите [е] або як а закрите [ɐ], у Бразилії натомість може вимовлятися в залежності від випадку як е відкрите [ε] або закрите [е]. Коли вимовляється як відкрите – на письмі має графічний знак наголосу асéнту аґу́ду.

assambléia - асамблея
meia - половина
feia - негарна
idéa - ідея


Закінчення oo (яке завжди вимовляється з о закритим [о] і в Португалії і в Бразилії), на відміну від Бразилії, не має графічного наголосу асéнту сіркунфлéксу в Португалії.

voo (Португалія) / vôo (Бразилія) - політ


У південній частині Бразилії головна відмінність полягає у вимові s.

а) перед глухими приголосними f, p, t та c (перед a, o, u) вимовляється як [ ʃ ] в Португалії та як [s] в Бразилії.

Португалія Бразилія
espera [iʃ'pεrɐ] [is'pεrɐ]
escuna [iʃ'cunɐ] [is'cunɐ]
esfera [iʃ'fεrɐ] [is'fεrɐ]
estepa [iʃ'tεpә] [is'tεpә]

б) перед глухими приголосними b, d, g та перед l, m, n, r вимовляється як [ʒ] в Португалії та як [z] в Бразилії.

Португалія Бразилія
presbítero [preʒ'biteru] [prez'biteru]
desde ['deʒdә] ['dezdә]
desgastar [deʒgaʃ'tar] [dezgas'tar]
asma ['aʒmɐ] ['azmɐ]
asna ['aʒnɐ] ['aznɐ]
deslocar [deʒlu'car] [dezlu'car]

В Бразилії, на відміну від Португалії, літера с перед c, ç, t пишеться лише тоді, коли вона повинна вимовлятися. В багатьох словах літера c опускається, не дивлячись на те, що в Португалії вона в цих словах вимовляється. Це також стосується p перед c, ç, t.

Португалія Бразилія
actividade atividade
direcção direção
eucalipto eucalito

Єдине слово, в якому в Португалії пишеться два "n" connosco з нами, в Бразилії пишеться з одним "n" conosco. в інших випадках як і в Португалії, так і в Бразилії подвійними можуть бути лише s та r.

Особливості розмовної мови

Особливості розмовної португальської мови Бразилії відображуються частково і на письмі. Так, у Бразилії іноді можна зустріти написання прийменника para у скороченій формі pra. Форми дієслова estar іноді пишуться без початкових es-, тобто замість está пишеться . В розмовній мові замість звертання Senhor часто використовується Seu, якщо безпосередньо за ним слідує прізвище або ім'я.

Наперекір португальським традиціям, звертання у Бразилії суттєво спрощено. Ввічливе звертання обмежується словами o senhor або a senhora, а також a senhorita по відношенню до молодої незаміжньої дівчини. В якості неформального звертання вживається você, що відповідає українському ти. На півдні країни Бразилії в якості звертання частково використовується займенник tu.

На даний час, португальська мова є державною низки самостійних африканських країн, колишніх португальських колоній. Це Мозамбік, Гвінея Бісау, Ангола, Острова Зеленого Мису, Сан Томе і Прінсіпі. Вимова португальської мови в цих країнах близька до вимови у Португалії. Серед найхарактернішиих відмінностей варто відзначити наступні:

a) Кінцевий шиплячий звук вимовляється дзвінко.

três [treʒ] - три
país [pɐ'iʒ] - країна


б) Дифтонги [ ɐȋ ], [ ɐ̰ȋ ] вимовляються більш закрито.

beira ['beȋrɐ] - берег
tem [tẽȋ] - має


в) Менш яскраво виражена редукція ненаголошених голосних.