Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

§ 13. Фонетичні та орфографічні особливості
португальської мови Бразилії та африканських країн

Вимова бразильського варіанту португальської мови значно відрізняється від вимови Португалії. Відмінною особливістю бразильської вимови є більш повільний, порівняно з португальським, темп мовлення і пов’язане з цим ослаблення редукції ненаголошених голосних.

Ненаголошене е в кінці слова вимовляється як [ і ]:
disse ['dʒisi] сказав

Ненаголошене е в середині слова вимовляється не як [ә] а як [e]:
beber [be'ber] пити

В деяких областях Бразилії ненаголошене о в кінці слова вимовляється не як обов’язкове в Португалії [u], а як [о]:
grupo ['grupo] група

Ненаголошене o в середині слова вимовляється не як [u] а як [o]:
recomeçar [ʀekome'sar] починати заново

Ненаголошене а практично не редукується:
casa ['kazɐ] будинок

Для бразильського варіанту португальської мови характерна більш закрита вимова носового дифтонга [ ɐ̰ȋ ], на письмі em, en, ãe, а саме [ ẽȋ ]:
bem [bẽȋ] добре
ordem ['ɔrdẽȋ] порядок

Неносовий дифтонг еі вимовляється не як [ ɐȋ ], а як [ еȋ ] або як [е]:
terseiro [ter'seȋro] третій
feito ['feto] зроблений

Широко поширеною особливістю бразильської вимови є палаталізація (пом'якшення) приголосних d, t перед e, i, а в деяких районах Бразилії дані приголосні вимовляються майже як [tʃ] та [dʒ]:
sete ['sεtʃi] сім
dia ['dʒia] день

В кінці слова або складу l вимовляється не як [l], а як слабке [u]:
finalmente [finau'mẽntʃi] нарешті

Наголошені голосні e, o, a, після яких слідує носовий приголосний m, n у Бразилії завжди є закритими, і оскільки є наголошеними над ними ставиться графічний знак наголосу асéнту сіркунфлéксу:
Antônio (Бразилія) - António (Португалія)
tênis (Бразилія) - ténis (Португалія)

І тому кореневі голосні е чи о в 2-ій особі однини та 3-ій особі однини і множини вимовляються закрито:
comes ['komis] (Бразилія) - comes ['kɔmәʃ] (Португалія)

В той час як в Португалії у дієсловах на -ar в першій особі множини Presente та Pretérito Perfeito Simples розрізняють віткриту та закриту вимову а в особовому закінченні amos, в Бразилії в обох випадках вимовляється закрито:
chegamos [ʃә'gɐmos] – chegamos [ʃә'gɐmos] (Бразилія)
chegamos [ʃә'gɐmuʃ] – chegámos [ʃә'gamuʃ] (Португалія)

У бразильському варіанті португальської мови вживається трема (діакритичний знак), який не використовується у Португалії:
tranqüilo (Бразилія) - tranquilo (Португалія)
спокійний

В Португалії (згідно з лісабонською нормою вимови) літера е трифтонга еіа завжди вимовляється як е закрите [е] або як а закрите [ɐ], у Бразилії натомість може вимовлятися в залежності від випадку як е відкрите [ε] або закрите [е]. Коли вимовляється як відкрите – на письмі має графічний знак наголосу асéнту аґу́ду:
assambléia асамблея
meia половина
feia негарна
idéa ідея

Закінчення oo (яке завжди вимовляється з о закритим [о] і в Португалії і в Бразилії), на відміну від Бразилії, не має графічного наголосу асéнту сіркунфлéксу в Португалії:
voo (Португалія) - vôo (Бразилія)
політ

У південній частині Бразилії головна відмінність полягає у вимові s:

а) перед глухими приголосними f, p, t та c (перед a, o, u) вимовляється як [ ʃ ] в Португалії та як [s] в Бразилії.
Порт. Браз.
espera
escuna
esfera
estepa
[iʃ'pεrɐ]
[iʃ'cunɐ]
[iʃ'fεrɐ]
[iʃ'tεpә]
[is'pεrɐ]
[is'cunɐ]
[is'fεrɐ]
[is'tεpә]

б) перед глухими приголосними b, d, g та перед l, m, n, r вимовляється як [ʒ] в Португалії та як [z] в Бразилії.
Порт. Браз.
presbítero
desde
desgastar
asma
asna
deslocar
[preʒ'biteru]
['deʒdә]
[deʒgaʃ'tar]
['aʒmɐ]
['aʒnɐ]
[deʒlu'car]
[prez'biteru]
['dezdә]
[dezgas'tar]
['azmɐ]
['aznɐ]
[dezlu'car]

В Бразилії, на відміну від Португалії, літера с перед c, ç, t пишеться лише тоді, коли вона повинна вимовлятися. В багатьох словах літера c опускається, не дивлячись на те, що в Португалії вона в цих словах вимовляється. Це також стосується p перед c, ç, t.
Порт. Браз.
actividade
direcção
eucalipto
atividade
direção
eucalito

Єдине слово, в якому в Португалії пишеться два "n" connosco з нами, в Бразилії пишеться з одним "n" conosco. в інших випадках як і в Португалії, так і в Бразилії подвійними можуть бути лише s та r.

Особливості розмовної вимови португальської мови Бразилії відображуються частково і на письмі. Так, у Бразилії іноді можна зустріти написання прийменника para у скороченій формі pra. Форми дієслова estar іноді пишуться без початкових es-, тобто замість está пишеться . В розмовній мові замість звертання Senhor часто використовується Seu, якщо безпосередньо за ним слідує прізвище або ім'я.

Наперекір португальським традиціям, звертання у Бразилії суттєво спрощено. Ввічливе звертання обмежується словами o senhor або a senhora, а також a senhorita по відношенню до молодої незаміжньої дівчини. В якості неформального звертання вживається você, що відповідає українському ти. На півдні країни Бразилії в якості звертання частково використовується займенник tu.

На даний час, португальська мова є державною низки самостійних африканських країн, колишніх португальських колоній. Це Мозамбік, Гвінея Бісау, Ангола, Острова Зеленого Мису, Сан Томе і Прінсіпі. Вимова португальської мови в цих країнах близька до вимови у Португалії. Серед найхарактернішиих відмінностей варто відзначити наступні:

a) кінцевий шиплячий звук вимовляється дзвінко:
três [treʒ] три
país [pɐ'iʒ] країна

b) дифтонги [ ɐȋ ], [ ɐ̰ȋ ] вимовляються більш закрито:
beira ['beȋrɐ] берег
tem [tẽȋ] має

c) менш яскраво виражена редукція ненаголошених голосних.

Друкується вперше. Будь-яке відтворення повністю або частково забороняється без дозволу автора та без посилання на першоджерело, яким є даний сайт.

<<< попередня сторінка       наступна сторінка >>>