Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

§ 4. Напівголосні звуки

Ненаголошені напівголосні [ ȋ ] (літери і, е) та [ ȗ ] (літери u, o) вимовляються дуже коротко і не є складоутворювальними звуками. При артикуляції звук [ ȋ ] нагадує (й) в українській мові. При вимові напівголосного [ ȗ ] губи трохи витягнуті до переду та округлені як при вимові звука [u]. Дані напівголосні зустрічаються в дифтонгах та трифтонгах.
pai [paȋ] батько
água ['agȗɐ] вода


§ 5. Дифтонги

Сполучення голосного звука з напівголосним, які утворюють один склад, утворюють дифтонг. Два голосні звуки (в тому числі і,u) не утворюють дифтонга. Наголошені голосні утворюють самостійний склад:
tu-a ['tuɐ]
su-a ['suɐ]
bo-a ['boɐ]
di-a ['diɐ]

Дифтонги поділяються на низхідні (голосний + напівголосний) та висхідні (напівголосний + голосний). Дифтонг може утворювати як наголошений, так і ненаголошений склади. В складі дифтонга наголошується завжди голосний звук. Напівголосні звуки завжди ненаголошені і вимовляються коротко.
В португальській мові розрізняють прості та носові дифтонги.

Друкується вперше. Будь-яке відтворення повністю або частково забороняється без дозволу автора та без посилання на першоджерело, яким є даний сайт.

<<< попередня сторінка       наступна сторінка >>>