Напівголосні звуки

Ненаголошені напівголосні [ ȋ ] (літери і, е) та [ ȗ ] (літери u, o) вимовляються дуже коротко і не є складоутворювальними звуками. При артикуляції звук [ ȋ ] нагадує (й) в українській мові. При вимові напівголосного [ ȗ ] губи трохи витягнуті до переду та округлені як при вимові звука [u]. Дані напівголосні зустрічаються в дифтонгах та трифтонгах.

pai [paȋ] - батько
água ['agȗɐ] - вода


Дифтонги

Сполучення голосного звука з напівголосним, які утворюють один склад, утворюють дифтонг. Два голосні звуки (в тому числі і,u) не утворюють дифтонга. Наголошені голосні утворюють самостійний склад.

tu-a ['tuɐ]
su-a ['suɐ]
bo-a ['boɐ]
di-a ['diɐ]


Дифтонги поділяються на низхідні (голосний + напівголосний) та висхідні (напівголосний + голосний). Дифтонг може утворювати як наголошений, так і ненаголошений склади. В складі дифтонга наголошується завжди голосний звук. Напівголосні звуки завжди ненаголошені і вимовляються коротко.

В португальській мові розрізняють прості та носові дифтонги.