Асиміляція звуків

Важливою особливістю португальської вимови є те, що в розмовній мові слова тісно слідують одне за одним, в наслідок чого кінцевий і початковий звуки слів, які слідують один за одним зливаються так, немов би вони знаходилися в середині слова. Вимова закінчення і початку багатьох слів при цьому змінюється, і ця обставина затрудняє іноземцям добре розуміти розмовну мову. Наскільки сильно зливаються слова в мовленні португальців залежить від того наскільки старанно ставиться мовець до своєї вимови. Ось деякі найбільш типові приклади асиміляції звуків на стику слів.

На стику двох слів, між якими немає паузи і одне з яких закінчується на голосний звук [ɐ] , а інше починається з нього, при злитті утворюється один відкритий ненаголошений звук [а].

a ajuda [a'ʒudɐ] - допомога
a amiga [a'migɐ] - подруга


На стику двох слів, між якими немає паузи і одне з яких закінчується редукованим звуком [u], а інше починається з нього, утворюється один довгий ненаголошений звук [u:].

trago o livro ['tragu:'livru] - несу книгу
abro o saco ['abru:'saku] - відкриваю пакет


На стику двох слів, між якими немає паузи і одне з яких закінчується редукованим звуком [i], а інше починається з нього, утворюється один довгий ненаголошений звук [i:].

e escreve [i:ʃ'krεvә] - і пише
e estuda [i:ʃ'tudɐ] - і навчається


На стику двох слів, між якими немає паузи і одне з яких закінчується ненаголошеними голосними [ә] або [u], а інше починається з голосного, кінцеві ненаголошені голосні [ә], [u] читаються як напівголосні [ ȋ ], [ ȗ ].

isto é ['iʃ'tȗ‿ε] - це єbr> hoje é ['ɔ'ʒȋ‿ε] - сьогодні є
o que há? [u‿'kȋ‿a] - в чому справа?


Кінцеве -а [ɐ] зливається з е- [ε] або о- [u] на початку наступного слова.

(a) moça é (simpática) ['mos‿ε] - дівчина є гарною
(quanto) custa o (carro) ['kuʃt‿ɔ] - скільки коштує автомобіль


Кінцеве -о [u] стає відкритим при злитті з початковим о-.

muito obrigado ['muȋt‿ɔbri'gadu] - дуже дякую


Кінцеве -que зливається з початковою голосною.

que horas (são) [ki‿'ɔrɐʃ] - котра година
que ela [ki‿'εlɐ] - ніж вона


В словах які закінчуються на -s, -z, їхня вимова визначається початковим звуком наступного слова.

На стику двох слів, між якими немає паузи і одне з яких закінчується на приголосний звук [ ʃ ] (-s, -z).

а) Якщо наступне слово починається з голосного звука, літери -s, -z, вимовляються як [z].

casas altas ['kazɐz‿'altɐʃ] - високі будинки


б) Якщо наступне слово починається з дзвінкого приголосного звука, літери -s, -z, вимовляються як [ʒ].

os lados [uʒ‿'laduʃ] - сторони


в) Якщо наступне слово починається з глухого приголосного звука, літери -s, -z, вимовляються як [ ʃ ].

falas portugês ['fɐlɐʃ‿purtu'geʃ] - говориш португальською


г) Якщо наступне слово починається з приголосних звуків [ʒ], [ ʃ ], [s], [r], літери -s, -z, взагалі не вимовляються.

dos jactos [du‿'ʒatuʃ] - про реактивні літаки
os chás [u‿'ʃaʃ] - сорти чаю
os rapazes [u‿ʀɐ'pazәʃ] - хлопці
pelos resultados ['pelu‿ʀәzul'taduʃ] - через результати


Раніше вже згадувалося, що е на початку слова перед s може вимовлятися як [і] або як [ә]. Якщо в реченні слову з початковим е передує слово яке закінчується на -s або -z, то е- при злитній вимові слід вимовляти як [і], оскільки дані звуки за милозвучністю краще поєднуються з [і], аніж з [ә].

óculus escuros ['ɔkuluz‿iʃkuruʃ] - чорні очі
elas estão ['εlɐz‿iʃ'tɐ̰ȗ] - вони знаходяться


Якщо після слова, яке закінчується на носовий голосний звук або носовий дифтонг, без паузи слідує інше, яке починається на один із проривних приголосних звуків [b], [p], [d], [t], то на стику слів утворюються носові приголосні звуки [m], [n].

um pão [ũ(m)‿'pɐ̰ȗ] - одна буханка хліба
som brusco ['sõ(m)‿'bruʃku] - різкий звук
irmão dele [ir'mɐ̰ȗ(n)‿'delә] - його брат
irmã dela [ir'mɐ̰(n)‿'dεlɐ] - її сестра


Фонетична вправа
custa a falar, a ajuda, da abcissa, barba azul, escrevo o acto, dou o livro, trago o jornal, digo o nome, vejo o autor, e está, e estive, e estiveste, e esteve, e estava, e estará, e histórico, e externo, e esgotado, os ácidos, os azulejos, cento e um, dias de hoje, conto e cem, vinte e um, quatro homens, onde é, mês do ano, que é, aluno alto, o que há, as algas, os hábitos, as uvas, os estados, os bichos, as vagas, vidas vividas, os lagos, as batas, as luzes da capital, as luzes, os dados, a luz vaga, a paz Justa, das chuvas, dos chás, um dente, órfã рobre, um bombom, irmão dela, um рato, cartão do motorista, com tinta, manhã bela, dados e factos, custos e gastos, papá e tu, vasto e alto, difícil e fácil, a ama, a aluna, a mana Ana, o humo, o único filme, o urro, o aluno apto, o menino hábil, o ano, o átomo, a única fita, a última fita