Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

Вживання особових займенників

Особові займенники в португальській мові зберегли залишки форм відмінювання. Вони вживаються у функції прямого та непрямого додатків і мають дві форми: безприйменникову (ненаголошену) та прийменникову (наголошену).

Безприйменникова форма відповідає давальному та знахідному відмінкам в українській мові.

Безприйменникові об’єктні форми
особових займенників

Називний відмінок
Nominativo
хто? що?
Давальний відмінок
Dativo
кому? чому?
Непрямий додаток
Знахідний відмінок
Acusativo
кого? що?
Прямий додаток
eu me мені me мене
tu te тобі te тебе
ele, ela, você lhe йому, їй, Вам o, a його, її, Вас
nós nos нам nos нас
vós vos вам vos вас
eles, elas, vocês lhes йому, їй, Вам os, as їх, Вас

Ele compra-lhe uma oferta. Він купляє їй подарунок.
Eu peço-te um favor. Я прошу тебе про одну послугу.
Convido-os para o jantar. Я запрошую Вас (їх) на вечерю.

Морфологічні зміни безприйменникових займенників

1. Займенники o, a, os, as після дієслівних форм із закінченнями -r, -s, -z перетворюються в lo, la, los, las а при чому кінцеві приголосні -r, -s, -z взагалі зникають. Наголос в дієслівних формах залишається без змін, а оскільки, згідно до фонетичних правил, в словах які закінчуються на -r, -z наголос падає на останній склад, то над голосними а та е перед приголосними -r, -z ставляться знаки графічного наголосу відповідно á (acento agudo) та ê (acento circunflexo):
convidar + o → convidá-lo
beber +a → bebê-la
preferir + os → preferi-los
diz + o → di-lo
traz + a → trá-la
fez + о → fê-lо
fazes + o → faze-lo
vendemos + os → vendemo-los
levas + as → leva-las
запросити його
пити її
надавати перевагу їм
він говорить це
він приносить її
він це зробив
ти це робиш
ми продаємо їх
ти береш їх

2. Після дієслівних форм, які закінчуються на носовий звук -m, -õe, займенники o, a, os, as перетворюються на no, na, nos, nas:
convidam + o → convidam-no
vendem +a → vendem-na
põe + os → põe-nos
вони запрошують його
вони продають її
вони кладуть їх

3. Дієслівні форми 1-ої особи множини втрачають своє кінцеве -s перед безприйменниковими займенниками nos, vos:
pedimos + vos → pedimo-vos
sentimos + nos → sentimo-nos
ми просимо вас
ми почуваємося

Два безприйменникових займенники в ролі прямого
чи непрямого додатка в одному реченні

Якщо в одному реченні є два додатки (непрямий і прямий), які виражені безприйменниковими займенниками, то:
  • непрямий додаток передує прямому;
  • непрямий та прямий додатки утворюють злиті форми
me + o, a, os, as
te + o, a, os, as
lhe + o, a, os, as
nos + o, a, os, as
vos + o, a, os, as
lhes + o, a, os, as
mo, ma, mos, mas
to, ta, tos, tas
lho, lha, lhos, lhas
no-lo, no-la, no-los, no-las
vo-lo, vo-la, vo-los, vo-las*
lho, lha, lhos, lhas
Dou-tos com prazer. Даю їх тобі із задоволенням.

* Похідні форми від nos, vos вживаються рідко. Замість них використовується сполучення прийменникових та безприйменникових форм особових займенників.

<< мапа сайту >>