Безприйменникові об’єктні форми особових займенників

Особові займенники в португальській мові зберегли залишки форм відмінювання. Вони вживаються у функції прямого та н епрямого додатків і мають дві форми: безприйменникову (ненаголошену) та прийменникову (наголошену).

Безприйменникова форма відповідає давальному та знахідному відмінкам в українській мові.

Безприйменникові об’єктні форми особових займенників в португальській мові є наступними:

Називний відмінок
Nominativo
хто? що?
Непрямий додаток
Давальний відмінок
Dativo
кому? чому?
Прямий додаток
Знахідний відмінок
Acusativo
кого? що?
eu me мені me мене
tu te тобі te тебе
ele, ela, você lhe йому, їй, Вам o, a його, її, Вас
nós nos нам nos нас
vós vos вам vos вас
eles, elas, vocês lhes йому, їй, Вам os, as їх, Вас

Ele compra-lhe uma oferta. - Він купляє їй подарунок.
Eu peço-te um favor. - Я прошу тебе про одну послугу.
Convido-os para o jantar. - Я запрошую Вас (їх) на вечерю.


Морфологічні зміни безприйменникових займенників

1. Займенники o, a, os, as після дієслівних форм із закінченнями -r, -s, -z перетворюються в lo, la, los, las а при чому кінцеві приголосні -r, -s, -z взагалі зникають. Наголос в дієслівних формах залишається без змін, а оскільки, згідно до фонетичних правил, в словах які закінчуються на -r, -z наголос падає на останній склад, то над голосними а та е перед приголосними -r, -z ставляться знаки графічного наголосу відповідно á (acento agudo) та ê (acento circunflexo):

convidar + o → convidá-lo запросити його
beber +a → bebê-la пити її
preferir + os → preferi-los надавати перевагу їм
diz + o → di-lo він говорить це
traz + a → trá-la він приносить її
fez + о → fê-lо він це зробив
fazes + o → faze-lo ти це робиш
vendemos + os → vendemo-los ми продаємо їх
levas + as → leva-las ти береш їх

2. Після дієслівних форм, які закінчуються на носовий звук -m, -õe, займенники o, a, os, as перетворюються на no, na, nos, nas:

convidam + o → convidam-no вони запрошують його
vendem +a → vendem-na вони продають її
põe + os → põe-nos вони кладуть їх

3. Дієслівні форми 1-ої особи множини втрачають своє кінцеве -s перед безприйменниковими займенниками nos, vos:

pedimos + vos → pedimo-vos ми просимо вас
sentimos + nos → sentimo-nos ми почуваємося

Два безприйменникових займенники в ролі прямого чи непрямого додатка в одному реченні

Якщо в одному реченні є два додатки (непрямий і прямий), які виражені безприйменниковими займенниками, то:

  • непрямий додаток передує прямому;
  • непрямий та прямий додатки утворюють злиті форми
me + o, a, os, as mo, ma, mos, mas
te + o, a, os, as to, ta, tos, tas
lhe + o, a, os, as lho, lha, lhos, lhas
nos + o, a, os, as no-lo, no-la, no-los, no-las
vos + o, a, os, as vo-lo, vo-la, vo-los, vo-las[1]
lhes + o, a, os, as lho, lha, lhos, lhas
sentimos + nos → sentimo-nos ми почуваємося

Dou-tos com prazer. - Даю їх тобі із задоволенням.