Вживання особових займенників у Бразилії

У бразильських граматиках португальської мови місце особових займенників в реченні відповідає правилам, прийнятим в Португалії. Проте, у розмовній мові у Бразилії спостерігаються деякі відмінності. Серед них можна назвати наступні:

  • На відміну від Португалії у Бразилії особові об'єктні та зворотні займенники в основному ставляться перед дієсловом і пишуться без дефісу.
  • Після неозначеного займенника особовий займенник часто використовується не перед, а після дієслова.
  • Наперекір винятку, прийнятому в Португалії, у Бразилії після прийменника а особовий займенник також ставиться перед дієсловом.

Вживання з дієсловами

У поєднанні з двома дієсловами, одне з яких вживається у формі інфінітива, в Португалії особовий об’єктний займенник може з’єднуватися з допомогою дефіса як з інфінітивом, так і з відмінюваним дієсловом. У Бразилії, натомість, особовий займенник в таких випадках майже завжди стоїть перед інфінітивом і пишеться без дефісу.

Займенникові злиті форми mo, to та ін., хоча і є нормою бразильських граматик, у Бразилії вживаються дуже рідко як у письмовій, так і розмовній мові.

Вживання особових займенників у називному відмінку у функції прямого або непрямого додатку згідно з нормами бразильських граматик вважається неправильним, проте у розмовній мові Бразилії таке вживання зустрічається дуже часто (vi ele замість vi-lo я бачив його).

Місце зворотних та безприйменникових займенників у реченні відповідає певним правилам. В основному, зворотні та безприйменникові об’єктні займенники ставляться безпосередньо після дієслова і приєднуються до нього через дефіс.