Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

Вживання особових займенників
у Бразилії

У бразильських граматиках португальської мови місце особових займенників в реченні відповідає правилам, прийнятим в Португалії. Проте, у розмовній мові у Бразилії спостерігаються деякі відмінності. Серед них можна назвати наступні:
  • на відміну від Португалії у Бразилії особові об'єктні та зворотні займенники в основному ставляться перед дієсловом і пишуться без дефісу;

  • після неозначеного займенника особовий займенник часто використовується не перед, а після дієслова;

  • наперекір винятку, прийнятому в Португалії, у Бразилії після прийменника а особовий займенник також ставиться перед дієсловом.

    У поєднанні з двома дієсловами, одне з яких вживається у формі інфінітива, в Португалії особовий об’єктний займенник може з’єднуватися з допомогою дефіса як з інфінітивом, так і з відмінюваним дієсловом. У Бразилії, натомість, особовий займенник в таких випадках майже завжди стоїть перед інфінітивом і пишеться без дефісу. Займенникові злиті форми mo, to та ін., хоча і є нормою бразильських граматик, у Бразилії вживаються дуже рідко як у письмовій, так і розмовній мові.

    Вживання особових займенників у називному відмінку у функції прямого або непрямого додатку згідно з нормами бразильських граматик вважається неправильним, проте у розмовній мові Бразилії таке вживання зустрічається дуже часто (vi ele замість vi-lo я бачив його).

    << мапа сайту >>