Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

Стверджувальна форма наказового способу
(Imperativo afirmativo)

Стверджувальна форма наказового способу правильних дієслів утворюється за допомогою додавання до основи інфінітива наступних закінчень:

falar comer partir
tu
ele, ela, Você
nós
vós
eles, elas, vocês
fal-a
fal-e
fal-emos
fal-ai
fal-em
com-e
com-a
com-amos
com-ei
com-am
part-e
part-a
part-amos
part-i
part-am

Основою утворення форм Imperativo afirmativo 3-ої особи однини та множини а також 1-ої особи множини ряду неправильних дієслів є форма 1-ої особи однини Presente do Indicativo цих дієслів:
seguir слідуватиsigo – sigue, siga, sigamos, segui, sigam
fugir втікатиfujo – fuge, fuja, fujamos, fugi, fujam

Дієслова, які закінчуються на -çar, в Imperativo afirmativo перед e, літера ç змінюється на c:
almorçar обідати – almoça, almoce, almocemos, almoça, almocem

Дієслова, які закінчуються на -gar, -car в Imperativo afirmativo перед e, літери g та c змінюються на буквосполучення gu та qu відповідно:
chegar прибувати – chega, chegue, cheguemos, chegai, cheguem
ficar знаходитися – fica, fique, fiquemos, ficai, fiquem

Стверджувальна форма наказового способу
неправильних дієслів та дієслів індивідуального відмінювання

ser estar ir pôr querer

seja
sejamos
sede
sejam
está
esteja
estejamos
estai
estejam
vai

vamos
ide
vão
põe
ponha
ponhamos
ponde
ponham
quere
queira
queiramos
querei
queiram

dar

fazer

dizer

ler

ouvir


dêmos
dai
dêem
faze
faça
façamos
fazei
façam
diz(e)
diga
digamos
dizei
digam

leia
leiamos
lede
leiam
ouve
ouça
ouçamos
ouvi
ouçam

sair

ter

saber

vir

trazer
sai
saia
saiamos
sai
saiam
tem
tenha
tenhamos
tende
tenham
sabe
saiba
saibamos
sabei
saibam
vem
venha
venhamos
vinde
venham
traz(e)
traga
tragamos
trazei
tragam

ver

pedir

perder

haver

veja
vejamos
vede
vejam
pede
peça
peçamos
pedi
peçam
perde
perca
percamos
perdei
percam

haja
hajamos
havei
hajam


Примітки:
1. Пам’ятайте, що 2-а особа однини в Imperativo afirmativo має ідентичну форму з 3-ою особою однини в Presente do Indicativo (ele fala - fala tu, ele escreve – escreve tu). Можлива і інша аналогія: 2-а особа множини в Imperativo afirmativo має ідентичну форму з 2-ою особою множини в Presente do Indicativo без кінцевого -s (vós falais – falai vós, vós escreveis – escrevei vós).

2. Форми 2-ої особи множини характерні для Португалії, де вони використовується в основному в поетичному, ораторському, офіціально-діловому та деяких інших стилях мови. У Бразилії вони використовується лише на півдні країни.

3. Форми 1-ої особи множини у розмовній мові можуть замінюватися конструкцією "ir + infinitivo", або відповідною дієслівною формою у майбутньому часі:
Entremos na loja! – Vamos entrar na loja! Давайте зайдемо в магазин.

4. Як правило форми Imperativo afirmativo вживаються без особових займенників. Вони зберігаються в тому випадку, коли необхідно привернути увагу до якогось факту або в образному мовленні, і ставляться після наказової форми:
Vê lá tu. Глянь-но сюди.

5. Форма 3-ої особи однини та множини дієслова querer в Imperativo afirmativo в поєднанні з інфінітивом іншого дієслова виражають ввічливу форму прохання:
Queiram sentar-se! Сідайте, будь ласка!
Queiram esperar um pouco. Почекайте трохи, будь ласка!

Стверджувальна форма наказового способу
зворотних дієслів

В Imperativo afirmativo зворотні займенники ставляться після дієслова і приєднуються до нього через дефіс. При цьому в 1-ій особі множини відбувається випадання кінцевої -s перед займенником nos:

sentar-se defender-se decidir-se
senta-te
sente-se
sentemo-nos
sentai-vos
sentem-se
defende-te
defenda-se
defendamo-nos
defendei-vos
defendam-se
decide-te
decida-se
decidamo-nos
decidei-vos
decidam-se

<< мапа сайту >>