Стверджувальна форма наказового способу

Стверджувальна форма наказового способу(Imperativo afirmativo) правильних дієслів утворюється за допомогою додавання до основи інфінітива наступних закінчень:

falar comer partir
tu fal-a com-e part-e
Você fal-e com-a part-a
nós fal-emos com-amos part-amos
vós fal-ai com-ei part-i
vocês fal-em com-am part-am

Основою утворення форм Imperativo afirmativo 3-ої особи однини та множини а також 1-ої особи множини ряду неправильних дієслів є форма 1-ої особи однини Presente do Indicativo цих дієслів.

seguir слідуватиsigo – sigue, siga, sigamos, segui, sigam
fugir втікатиfujo – fuge, fuja, fujamos, fugi, fujam


Дієслова, які закінчуються на -çar, в Imperativo afirmativo перед e, літера ç змінюється на c.

almoçar обідати – almoça, almoce, almocemos, almoça, almocem


Дієслова, які закінчуються на -gar, -car в Imperativo afirmativo перед e, літери g та c змінюються на буквосполучення gu та qu відповідно.

chegar прибувати – chega, chegue, cheguemos, chegai, cheguem
ficar знаходитися – fica, fique, fiquemos, ficai, fiquem


Стверджувальна форма наказового способу неправильних дієслів та дієслів індивідуального відмінювання

ser sê, seja, sejamos, sede, sejam
estar está, esteja, estejamos, estai, estejam
ir vai, vá, vamos, ide, vão
pôr põe, ponha, ponhamos, ponde, ponham
querer quere, queira, queiramos, querei, queiram
dar dá, dê, dêmos, dai, dêem
fazer faze, faça, façamos, fazei, façam
dizer diz(e), diga, digamos, dizei, digam
ler lê, leia, leiamos, lede, leiam
ouvir ouve, ouça, ouçamos, ouvi, ouçam
sair sai, saia, saiamos, sai, saiam
ter tem, tenha, tenhamos, tende, tenham
saber sabe, saiba, saibamos, sabei, saibam
vir vem, venha, venhamos, vinde, venham
trazer traz(e), traga, tragamos, trazei, tragam
ver vê, veja, vejamos, vede, vejam
pedir pede, peça, peçamos, pedi, peçam
perder perde, perca, percamos, perdei, percam
haver há, haja, hajamos, havei, hajam

Зверніть увагу:

2-а особа однини (tu) в Imperativo afirmativo має ідентичну форму з 3-ою особою однини (ele) в Presente do Indicativo.

ele fala - fala tu, ele escreve – escreve tu


2-а особа множини (nós) в Imperativo afirmativo має ідентичну форму з 2-ою особою множини в Presente do Indicativo без кінцевого -s.

vós falais – falai vós, vós escreveis – escrevei vós)


Форми 2-ої особи множини (vós) характерні для Португалії, де вони використовується в основному в поетичному, ораторському, офіціально-діловому та деяких інших стилях мови. У Бразилії вони використовується лише на півдні країни.


Форми 1-ої особи множини у розмовній мові можуть замінюватися конструкцією "ir + infinitivo", або відповідною дієслівною формою у майбутньому часі.

Entremos na loja! – Vamos entrar na loja! - Давайте зайдемо в магазин!


Як правило форми Imperativo afirmativo вживаються без особових займенників. Вони зберігаються в тому випадку, коли необхідно привернути увагу до якогось факту або в образному мовленні, і ставляться після наказової форми.

Vê lá tu. - Глянь-но сюди.


Форма 3-ої особи однини та множини дієслова querer в Imperativo afirmativo в поєднанні з інфінітивом іншого дієслова виражають ввічливу форму прохання.

Queiram sentar-se! - Сідайте, будь ласка!
Queiram esperar um pouco. - Почекайте трохи, будь ласка!


Стверджувальна форма наказового способу зворотних дієслів

В Imperativo afirmativo зворотні займенники ставляться після дієслова і приєднуються до нього через дефіс. При цьому в 1-ій особі множини відбувається випадання кінцевої -s перед займенником nos.

sentar-se defender-se decidir-se
senta-te defende-te decide-te
sente-se defenda-se decida-se
sentemo-nos defendamo-nos decidamo-nos
sentai-vos defendei-vos decidei-vos
sentem-se defendam-se decidam-se