Літера X

Xx. [ ʃ ]

Передньоязиковий щілинний глухий приголосний звук, близький до м'якого українського звука [ш]. При артикуляції тіло язика різко вигинається, кінчик впирається в альвеоли нижніх різців, передня частина спинки язика торкається переднього піднебіння, утворюючи вузьку щілину, через яку з шипінням виривається струмінь повітря.

На початку слова.

xícara ['ʃikɐrɐ] - чашка


В кінці слова.

Félix ['fεliʃ] - Фелікс
flux [fluʃ] - прилив


Перед приголосною.

extremo [iʃ'trεmu] - крайній, дальній


Після приголосної n.

enxutu [ɐ̰ȋ'ʃutu] - сухий


Між двома голосними.

taxa ['taʃɐ] - податок
luxo ['luʃu] - розкіш


В префіксі ех перед приголосними [k], f, p, t.

excepto [iʃ'sεtu] - за винятком, крім

ПРИМІТКА: Як правило, в словниках, слова в яких літера х вимовляється як [ ʃ ], мають позначку (ch).


[s]

Передньоязиковий кругло-щілинний глухий приголосний звук, близький до твердого українського звука [с]. При артикуляції кінчик язика впирається в ясна нижніх зубів, спинка язика вигнута, її передня частина торкається краями ясен або альвеол верхніх зубів. Таким чином, кругла щілина, через яку виходить струмінь повітря, утворюється між передньою частиною спинки язика та альвеолами.

Між голосними літерами в словах, вимову яких потрібно запам’ятовувати.

próximo ['prɔsimu] - близький, наступний
máximo ['masimu] - максимальний
auxílio [ɐȗ'siliȗ] - допомога

ПРИМІТКА: Як правило, в словниках, слова в яких літера х вимовляється як [s], мають позначку (ss).


[ks]

В середині слів, вимова яких запам’ятовується, і які в словнику мають позначення cs.

paradoxo [pɐrɐ'dɔksu] - парадокс
prolixo [pru'liksu] - багатослівний
sexagesimo [sεksa'ʒεzimu] - шістдесятий
léxico ['lεksiku] - лексичний, лексика
anexo [ɐ'nεksu] - додаток
conexo [ku'nεksu] - суміжний
fixar [fik'sar] - фіксувати
flexivel [flә'ksivεl] - гнучкий
fluxo ['fluksu] - притока
maxila [mɐ'ksilɐ] - щелепа
sexo ['sεksu] - секс, стать
taxi ['taksi] - таксі


[ʒ]

Передньоязиковий щілинний дзвінкий приголосний звук, близький до м'якого українського звука [ж]. При артикуляції тіло язика різко вигинається, кінчик впирається в альвеоли нижніх різців, передня частина спинки язика торкається переднього піднебіння, утворюючи вузьку щілину, через яку виривається струмінь повітря, який супроводжується вібрацією голосових зв'язок.

В префіксі ех, зі значенням колишній, екс-, перед дзвінкими приголосними.

ex-ministro [ɐȋʒmi'niʃtru] - екс-міністр


[z]

Передньоязиковий кругло-щілинний дзвінкий приголосний звук, близький до твердого українського звука [з]. При артикуляції кінчик язика впирається в ясна нижніх зубів, спинка язика вигнута, її передня частина торкається краями ясен або альвеол верхніх зубів. Таким чином, кругла щілина, через яку виходить струмінь повітря, утворюється між передньою частиною спинки язика та альвеолами. Характеризується наявністю голосу (дзвінкості).

В буквосполученні ех, яке стоїть на початку слова і утворює кореневу основу. Як правило, в цих словах х стоїть між голосними.

exagero [izɐ'ʒεru] - перебільшення
exacto [i'zatu] - точний
exame [i'zamә] - екзамен

ПРИМІТКА: Як правило, в словниках, слова в яких літера х вимовляється як [z], мають позначку (z). І, оскільки, дуже важко визначити чіткі правила вимови даної літери, рекомендується запам’ятовувати вимову в тому чи іншому слові.


Фонетична вправа
xícara ['ʃikɐrɐ], Félix ['fεliʃ], flux [fluʃ], extremo [iʃ'trεmu], xá[ʃa], enxutu [ɐ̰ȋ'ʃutu], taxa ['taʃɐ], luxo ['luʃu], excepto [iʃ'sεtu], auxílio [ɐȗ'siliȗ], trouxe ['trosә], próximo ['prɔsimu], máximo ['masimu], anexo [ɐn'εksu], conexo [ku'nεksu], xisto ['ʃiʃtu], fixar [fik'sar], flexivel [flә'ksivεl], taxi ['taksi], fluxo ['fluksu], maxila [mɐ'ksilɐ], paradoxo [pɐrɐ'dɔksu], sexo ['sεksu], prolixo [pru'liksu], sexagesimo [sεksa'ʒεzimu], léxico ['lεksiku], ex-ministro [ɐiʒmi'niʃtru], exacto [i'zatu], exagero [izɐ'ʒεru], exame [i'zamә]