Літера Z

Zz. [z]

Передньоязиковий кругло-щілинний дзвінкий приголосний звук, близький до твердого українського звука [з]. При артикуляції кінчик язика впирається в ясна нижніх зубів, спинка язика вигнута, її передня частина торкається краями ясен або альвеол верхніх зубів. Таким чином, кругла щілина, через яку виходить струмінь повітря, утворюється між передньою частиною спинки язика та альвеолами. Характеризується наявністю голосу (дзвінкості).

На початку слова.

zangado [zɐ̰n'gadu] - сердитий


Між двома голосними в слові та реченні.

repaz alto [ʀɐ'paz‿'altu] - високий хлопчик
fazer [fɐ'zer] - робити


[ ʃ ]

Передньоязиковий щілинний глухий приголосний звук, близький до м'якого українського звука [ш]. При артикуляції тіло язика різко вигинається, кінчик впирається в альвеоли нижніх різців, передня частина спинки язика торкається переднього піднебіння, утворюючи вузьку щілину, через яку з шипінням виривається струмінь повітря.

В кінці слова перед знаками пунктуації.

paz [paʃ] - мир


В кінці слова або складу перед глухими приголосними [k], f, p, t, s.

a luz focada [ɐ‿luʃ‿fu'kadɐ] - сфокусоване світло


[ʒ]

Передньоязиковий щілинний дзвінкий приголосний звук, близький до м'якого українського звука [ж]. При артикуляції тіло язика різко вигинається, кінчик впирається в альвеоли нижніх різців, передня частина спинки язика торкається переднього піднебіння, утворюючи вузьку щілину, через яку виривається струмінь повітря, який супроводжується вібрацією голосових зв'язок.

В кінці слова або складу перед дзвінкими приголосними b, d, g, j, l, m, n, r, v.

repaz brasileiro [ʀɐ'paʒ‿brɐzi'lɐȋru] - бразильський хлопчик


Фонетична вправа
zás [zaʃ], zatu ['zatu], zebo ['zεbu], amizade [ɐmi'zadә], mesa ['meza], luzido [lu'zidu], az [aʃ], feliz [fe'liʃ], matiz [mɐ'tiʃ], petiz [pe'tiʃ], os alunos [uz‿'alunus], as uvas [ɐz‿'uvaʃ], os pepinos [uʃ‿pe'pinuʃ], as tulipas [ɐʃ‿tu'lipaʃ], os vestidos [uʒ‿veʃ'tiduʃ], as vidas [ɐʒ‿'vidɐʃ], os livros [uʒ‿'livruʃ]