Літери M, N

Mm. [m]

Губно-губний проривний носовий сонант. При артикуляції нижня губа змикається з верхньою, опісля різко розкриваються, випускаючи струмінь повітря, м'яке піднебіння опущене, внаслідок чого, струмінь повітря виходить через ніс і звук набуває носового характеру.

На початку слова, між голосними і після приголосних.

filmar [fil'mar] - знімати фільм
matemática [mɐtә'matikɐ] - математика


В середині слова перед p, b назалізуючи попередню голосну.

simpático[sĩm'patiku] - симпатичний
câmbio ['kɐ̰mbіu] - обмін


[º]

Не вимовляється в середині слова перед іншими приголосними крім p, b назалізуючи попередню голосну.

câmfora ['kɐ̰furɐ] - камфора


Не вимовляється в кінці слова в буквосполученнях im, om, um назалізуючи попередню голосну.

fim [fĩ] - кінець
bom [bõ] - добрий
um [ũ] - один


Фонетична вправа
maço ['masu], húmido ['umidu], semestre [sә'meʃtre], lagostim [lɐguʒ'tĩ], mesa ['mezɐ], festim [feʃ'tĩ], latim [lɐ'tĩ], talharim [tɐλɐ'rĩ], massa ['masɐ], má [ma]


Nn. [n]

Апікально-альвеолярний проривний носовий сонант. При артикуляції кінчик язика впирається в альвеоли верхніх зубів, утворюючи повну змичку, м'яке піднебіння опущене, повітряний струмінь виходить через порожнину носа, внаслідок чого звук набуває носового резонансу.

На початку слова, між голосними і після приголосних.

nosso ['nosu] - наш
dono ['donu] - хазяїн


В середині слова перед t, d, [k], [g] назалізуючи попередню голосну.

antigo [ɐ̰n'tigu] - старий
onde ['õndә] - де


[º]

Не вимовляється в середині слова перед іншими приголосними крім t, d, [k], [g] назалізуючи попередню голосну.

ênfase ['ẽfɐzә] - пафос
anjo ['ɐ̰ʒu] - ангел


Фонетична вправа
nas [nɐʃ], nos [nuʃ], na [nɐ], no [nu], pena ['pεnɐ], angra ['ãngrɐ], mancar [mãn'kar], centro ['sẽntru], lençol [lẽ'sɔl], benzina [bẽ'zinɐ], inglês [ĩ'ngleʃ]