Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

§ 3. Правила читання

Mm. [m]
Губно-губний проривний носовий сонант. При артикуляції нижня губа змикається з верхньою, опісля різко розкриваються, випускаючи струмінь повітря, м'яке піднебіння опущене, внаслідок чого, струмінь повітря виходить через ніс і звук набуває носового характеру.

На початку слова, між голосними і після приголосних:
filmar [fil'mar] знімати фільм
matemática [mɐtә'matikɐ] математика

В середині слова перед p, b назалізуючи попередню голосну:
simpático[sĩm'patiku] симпатичний
câmbio ['kɐ̰mbіu] обмін

[º]
В середині слова перед іншими приголосними крім p, b назалізуючи попередню голосну:
câmfora ['kɐ̰furɐ] камфора

В кінці слова в буквосполученнях im, om, um назалізуючи попередню голосну:
fim [fĩ] кінець
bom [bõ] добрий
um [ũ] один

Фонетична вправа:
maço ['masu], húmido ['umidu], semestre [sә'meʃtre], lagostim [lɐguʒ'tĩ], mesa ['mezɐ], festim [feʃ'tĩ], latim [lɐ'tĩ], talharim [tɐλɐ'rĩ], massa ['masɐ], má [ma]

Nn. [n]
Апікально-альвеолярний проривний носовий сонант. При артикуляції кінчик язика впирається в альвеоли верхніх зубів, утворюючи повну змичку, м'яке піднебіння опущене, повітряний струмінь виходить через порожнину носа, внаслідок чого звук набуває носового резонансу.

На початку слова, між голосними і після приголосних:
nosso ['nosu] наш
dono ['donu] хазяїн

В середині слова перед t, d, [k], [g] назалізуючи попередню голосну:
antigo [ɐ̰n'tigu] старий
onde ['õndә] де

[º]
В середині слова перед іншими приголосними крім t, d, [k], [g] назалізуючи попередню голосну:
ênfase ['ẽfɐzә] пафос
anjo ['ɐ̰ʒu] ангел

Фонетична вправа:
nas [nɐʃ], nos [nuʃ], na [nɐ], no [nu], pena ['pεnɐ], angra ['ãngrɐ], mancar [mãn'kar], centro ['sẽntru], lençol [lẽ'sɔl], benzina [bẽ'zinɐ], inglês [ĩ'ngleʃ]

Друкується вперше. Будь-яке відтворення повністю або частково забороняється без дозволу автора та без посилання на першоджерело, яким є даний сайт.

<<< попередня сторінка       наступна сторінка >>>