Літера O

Oo. [ɔ]

Відкритий огублений голосний заднього ряду. При артикуляції губи округлені, спинка язика злегка вигинається, піднімаючись в напрямку до м'якого піднебіння. Нагадує український наголошений звук [о], проте, на відміну від нього, є більш напруженим та однорідним звуком.

В наголошеному складі.

nove ['nɔvә] - дев'ять


Під наголосом асéнту аґу́ду.

avó [ɐ'vɔ] - бабця


В наголошеному складі перед l + приголосний або перед кінцевою l.

volta ['vɔltɐ] - повернення
girassol [ʒira'sɔl] - соняшник


В ненаголошених та ненаголошених складах перед приголосними c, p, які як правило, не вимовляються.

optimismo [ɔti'miʒmu] - оптимізм


В багатьох іменниках та прикметниках жіночого роду.

porta ['pɔrtɐ] - двері
nova ['nɔvɐ] - нова


У формі жін. р. і у формах мн. прикметників на -oso.

famosa [fɐ'mɔzɐ] - відома
famosos [fɐ'mɔzuʃ] - відомі


У формах множини деяких іменників та прикметників які в однині мають [о] закрите.

novos ['nɔvuʃ] - нові


[o]

Закритий огублений голосний звук заднього ряду. При артикуляції губи витягуються вперед і округлюються, тіло язика відводиться назад, задня частина спинки язика піднімається до задньої частини піднебіння, кінчик язика торкається нижніх альвеол.

Під наголосом асéнту сіркунфлéксу.

avô [ɐ'vo] - дідусь


В багатьох іменниках та прикметниках чоловічого роду.

porto ['portu] - порт
novo ['novu] - новий


У формі чол. р. прикметників на -oso.

famoso [fɐ'mozu] - відомий


У формі однини деяких іменників та прикметників, які в множині мають [ɔ] відкрите.

ovo ['ovu] - яйце
novo ['novu] - новий


Буквосполучення ou.

outono [o'tonu] - осінь
ou [o] - або

ПРИМІТКА: Дане буквосполучення у куімбрському варіанті вимовляється як [oȗ]: outono [oȗ'tonu].


В словах на -oa, -or, -ora.

boa ['boɐ] - добра
professor [prufә'sor] - викладач
professora [prufә'sorɐ] - викладач (жінка)


[u]

Найбільш задній, закритий та огублений голосний звук в португальській мові. При артикуляції губи витягуються вперед та округлюються, тіло язика відходить назад, задня частина спинки язика високо піднімається до задньої частини піднебіння залишаючи лише вузьку щілину. За звучанням близький до українського [у].

В ненаголошеному складі.

povo ['povu] - народ


В односкладових словах.

nos [nuʃ] - нам, нас


Означений артикль чоловічого роду.

o, os [u], [uʃ].


[õ]

Закритий носовий голосний. При його вимові органи мовлення розташовані як для артикуляції закритого голосного [о] і звук резонує як і в порожнині рота, так і в порожнині носа.

На початку або в середині слова перед mp, mb та nt, nd, n[k], n[g].

compra ['kõmprɐ] - купівля
sombra ['sõmbrɐ] - тінь
onde ['õndɐ] - де
ditongo [di'tõngu] - дифтон


На початку або в середині слова перед німим n + приголосна (крім t, d, [k], [g]).

convite[kõ'vitә] - запрошення
conselho [kõsɐλu] - порада
honra ['õʀɐ] - честь


В кінці слова перед німим m.

bom [bõ] - добрий


Фонетична вправа
costa ['kɔʃtɐ], forma ['fɔrmɐ], toca ['tɔkɐ], bola ['bɔlɐ], após [ɐ'pɔʃ], pôr [por], jogo ['ʒogu], todo ['todu], posto ['poʃtu], oco ['oku], bomba ['bõmbɐ], bondade [bõn'dadә], concha ['kõʃɐ], cupom [ku'põ], bombom [bõm'bõ], alto ['altu], fato ['fatu], pato ['patu], total [tu'tal]