Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

§ 3. Правила читання

Ii. [i]
Голосний звук переднього ряду. При артикуляції губи розтягуються, утворюючи довгу вузьку щілину, кінчик язика впирається у передні різці, передня частина язика високо піднімається, краї язика змикаються з піднебінням в його передній частині, залишаючи вузький плаский канал, через який виходить струмінь повітря. Близький за звучанням до українського наголошеного [і]. Зустрічається як в наголошеній, так і в ненаголошеній позиціях, проте, в наголошеній позиції цей звук є напруженішим та довшим, аніж в ненаголошеній:
país [pɐ'iʃ] країна
suíço [sȗ'isu] швейцарець
Lisboa [liʒ'boɐ] Лісабон
cidade [si'dadә] місто

В ненаголошеному складі, якщо в наступному також є і може читатися як [ə]:
ministro [mi'niʃtru] / [mә'niʃtru] міністр
felicidade [fәlici'dadә] / [fәləci'dadә] щастя

[ ĩ ]
При вимові положення язика і губ таке саме як і при артикуляції [і]. Струмінь повітря виходить через рот і частково через порожнину носа.

На початку або в середині слова перед mp, mb та nt, nd, n[k], n[g]:
ímpeto ['ĩmpətu] порив
imberbe [ĩm'bεrbə] безбородий
intervalo [ĩntәr'valu] відстань
distinto [diʃ'tĩntu] відмінний

На початку або в середині слова перед німим n + приголосна (крім t, d, [k], [g]):
inválido [ĩ'validu] непрацездатний
sincero [sĩ'sεru] щирий

В кінці слова перед німим m:
fim [fĩ] кінець

Фонетична вправа:
ti [ti], vi [vi], vivo ['vivu], ida ['idɐ], vida ['vidɐ], festivo [fәʃ'tivu], discuto [diʃ'kutu], divulgu [di'vulgu], dividido [divi'didu], limpo ['lĩmpu], simples ['sĩmplәʃ], cinco ['sĩnku], patim [pɐ'tĩ], assim [ɐ'sĩ], jardim [ʒɐr'dĩ], inverno [ĩ'vernu], inchado [ĩ'ʃadu], incitar [ĩsi'tar], informe [ĩ'fɔrmә], capim [kɐ'pĩ]

Jj. [ʒ]
Передньоязиковий щілинний дзвінкий приголосний звук, близький до м'якого українського звука [ж]. При артикуляції тіло язика різко вигинається, кінчик впирається в альвеоли нижніх різців, передня частина спинки язика торкається переднього піднебіння, утворюючи вузьку щілину, через яку виривається струмінь повітря, який супроводжується вібрацією голосових зв'язок:
já [ʒa] вже
queijo ['kɐȋʒu] сир

Фонетична вправа:
já [ʒa], suja ['suʒɐ], cujo ['kuʒu], vejo ['vɐʒu], caju ['kɐʒu], sejo ['sɐʒu], jogo ['ʒogu], loja ['lɔʒɐ], jurar [ʒu'rar], jogar [ʒu'gar]

Ll. [l]
Апікально-альвеолярний проривний сонант. При артикуляції кінчик язика впирається в альвеоли верхніх зубів, утворюючи змичку, струмінь повітря виходить через два довгих канали, які утворюються по боках язика. За звучанням та артикуляцією близький до твердого українського звука [л]. Проте, український звук на відміну від португальського, який не має настільки вираженої додаткової артикуляції, є велярним звуком (при його артикуляції в задній частині спинки язика спостерігається випуклість).
lado ['ladu] сторона
culpa ['kulpɐ] провина

Фонетична вправа:
lavabo [lɐ'vabu], luso ['luzu], lápis ['lapiʃ], lado ['ladu], lago ['lagu], lua ['lua], levar [le'var], falar [fɐ'lar], flor ['flor], declarar [dәklɐ'rar]

Друкується вперше. Будь-яке відтворення повністю або частково забороняється без дозволу автора та без посилання на першоджерело, яким є даний сайт.

<<< попередня сторінка       наступна сторінка >>>