Літери I, J, L

Ii. [i]

Голосний звук переднього ряду. При артикуляції губи розтягуються, утворюючи довгу вузьку щілину, кінчик язика впирається у передні різці, передня частина язика високо піднімається, краї язика змикаються з піднебінням в його передній частині, залишаючи вузький плаский канал, через який виходить струмінь повітря. Близький за звучанням до українського наголошеного [і]. Зустрічається як в наголошеній, так і в ненаголошеній позиціях, проте, в наголошеній позиції цей звук є напруженішим та довшим, аніж в ненаголошеній.

país [pɐ'iʃ] - країна
suíço [sȗ'isu] - швейцарець
Lisboa [liʒ'boɐ] - Лісабон
cidade [si'dadә] - місто


В ненаголошеному складі, якщо в наступному також є і може читатися як [ə].

ministro [mi'niʃtru] / [mә'niʃtru] - міністр
felicidade [fәlici'dadә] / [fәləci'dadә] - щастя


[ ĩ ]

При вимові положення язика і губ таке саме як і при артикуляції [і]. Струмінь повітря виходить через рот і частково через порожнину носа.

На початку або в середині слова перед mp, mb та nt, nd, n[k], n[g].

ímpeto ['ĩmpətu] - порив
imberbe [ĩm'bεrbə] - безбородий
intervalo [ĩntәr'valu] - відстань
distinto [diʃ'tĩntu] - відмінний


На початку або в середині слова перед німим n + приголосна (крім t, d, [k], [g]).

inválido [ĩ'validu] - непрацездатний
sincero [sĩ'sεru] - щирий


В кінці слова перед німим m.

fim [fĩ] - кінець


Фонетична вправа
ti [ti], vi [vi], vivo ['vivu], ida ['idɐ], vida ['vidɐ], festivo [fәʃ'tivu], discuto [diʃ'kutu], divulgu [di'vulgu], dividido [divi'didu], limpo ['lĩmpu], simples ['sĩmplәʃ], cinco ['sĩnku], patim [pɐ'tĩ], assim [ɐ'sĩ], jardim [ʒɐr'dĩ], inverno [ĩ'vernu], inchado [ĩ'ʃadu], incitar [ĩsi'tar], informe [ĩ'fɔrmә], capim [kɐ'pĩ]


Jj. [ʒ]

Передньоязиковий щілинний дзвінкий приголосний звук, близький до м'якого українського звука [ж]. При артикуляції тіло язика різко вигинається, кінчик впирається в альвеоли нижніх різців, передня частина спинки язика торкається переднього піднебіння, утворюючи вузьку щілину, через яку виривається струмінь повітря, який супроводжується вібрацією голосових зв'язок.

já [ʒa] - вже
queijo ['kɐȋʒu] - сир


Фонетична вправа
já [ʒa], suja ['suʒɐ], cujo ['kuʒu], vejo ['vɐʒu], caju ['kɐʒu], sejo ['sɐʒu], jogo ['ʒogu], loja ['lɔʒɐ], jurar [ʒu'rar], jogar [ʒu'gar]


Ll. [l]

Апікально-альвеолярний проривний сонант. При артикуляції кінчик язика впирається в альвеоли верхніх зубів, утворюючи змичку, струмінь повітря виходить через два довгих канали, які утворюються по боках язика. За звучанням та артикуляцією близький до твердого українського звука [л]. Проте, український звук на відміну від португальського, який не має настільки вираженої додаткової артикуляції, є велярним звуком (при його артикуляції в задній частині спинки язика спостерігається випуклість).

lado ['ladu] - сторона
culpa ['kulpɐ] - провина


Фонетична вправа
lavabo [lɐ'vabu], luso ['luzu], lápis ['lapiʃ], lado ['ladu], lago ['lagu], lua ['lua], levar [le'var], falar [fɐ'lar], flor ['flor], declarar [dәklɐ'rar]