Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

Прийменникові форми
особових займенників

В португальській мові особові займенники можуть вживатися з прийменниками, утворюючи прийменникові форми, які відповідають будь-якому відмінку, крім називного.

Займенники 1-ої, 2-ої особи змінюють свою форму: eu → mim, tu → ti; а 3-ої особи однини та множини, мають додаткову форму siсебе:

Називний відмінок Прийменники Прийменникові форми особових займенників
eu a
para
de
em
por
sobre
sem
mim
tu ti
ele, ela, você si, ele, ela, você
nós nós
vós vós
eles, elas, vocês si, eles, elas, vocês

Di-lo a mim. Він каже це мені.
A oferta é para ti. Подарунок є для тебе.
Eles falam deles. Вони говорять про них.
Não pode ficar sem nós. Він не може залишитися без нас.
Eu penso sempre em vós. Я завжди думаю про вас.
Eles falam muito sobre si. Вони багато розповідають про себе.
Ela mostra interesse por você. Вона показує зацікавленість Вами.

Прийменник com з деякими прийменниковими формами особових займенників утворює особливі злиті форми:

com + mim conmigo зі мною
com + ti contigo з тобою
com + si consigo з собою, з вами
com + nós connosco
(браз. conosco)
з нами
com + vós convosco з вами
com + si consigo з вами, з собою, з ними

Ele leva o jornal consigo. Він бере газету з собою.
Você fala conmigo. Ви розмовляєте зі мною.

Прийменники de та em утворюють злиті форми із займенниками 3-ої особи:
de + ele (ela, eles, elas) → dele (dela, deles, delas)
em + ele (ela, eles, elas) → nele (nela, neles, nelas)
Pensam nela. Вони думають про неї.
Gosto deles. Мені подобаються вони.

Вживання прийменникових та безприйменникових
форм особових займенників

Дуже часто в одному реченні можуть вживатися два особових займенники (один в прийменниковій, а інший в безприйменниковій формі), які стосуються однієї і тієї ж самої особи. Це трапляється в наступних випадках:

  • необхідно уточнити особу, якої стосується дане висловлювання
    O professor diz-lhes a eles que… - Викладач говорить їм, що…

  • необхідно емоціонально підкреслити висловлювання
    E eu pergunto-me a mim... - І ось я себе питаю…

<< мапа сайту >>