Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

Dichiarazione di valore у Львові
Легалізація документів для
навчання / працевлаштування в Італії

Dichiarazione di valore - це спеціальна процедура Посольства Італії в Україні, основною метою котрої є надання легітимності освітнім документам, які в подальшому будуть використовуватися на території Італії. Проведення документів через цю процедуру обов'язкове, якщо Ви маєте намір продовжити навчання в Італії або збираєтеся працевлаштуватися по спеціальності отриманій в українському навчальному закладі.

Вартість оформлення пакету документів Вам прийдеться обраховувати самим, в залежності від кількості наявних атестатів / дипломів:

  • 1350 грн. - Переклад та легалізація перекладу в Посольстві за один комплект документів (атестат + додаток до атестата або диплом + додаток до диплома).
  • 600 грн. - Оформлення та подача Dichiarazione di valore.
  • 550 грн. - Оформлення підтвердження з МОЗУ для медичних працівників.
  • Термін оформлення Dichiarazione di valore становить 2-3 місяці.

А тепер детальніше. Розрізняють два види декларацій (Dichiarazione di valore): для навчання і для здійснення професійної діяльності. Основна різниця по самій процедурі полягає в наступному: для навчання - декларація робиться на кожний комплект освітніх документів, а для працевлаштування - робиться тільки одна декларація на всі освітні документи. Для медичних працівників потрібне ще додаткове підтвердження з Міністества охорони здоров'я. Для кращого розуміння схематично це можна представити так:

  • Навчання: (атестат + додаток + Dichiarazione di valore) + (диплом + додаток + Dichiarazione di valore).
  • Робота: (атестат + додаток) + (диплом + додаток) + Dichiarazione di valore
  • Робота для медпрацівників: (атестат + додаток) + (диплом + додаток) + підтвердження з МОЗУ + Dichiarazione di valore

В будь-якому випадку, найперше, що потрібно зробити - це легалізувати українські оригінали документів про отриману освіту, щоб вони мали юридичну силу поза межами України. Іншими словами, поставити спеціальний штамп Апостиль в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

Другим обов'язковим кроком буде переклад на італійську мову, і цей переклад тільки повинен бути виконаний акредитованим перекладачем Посольства Італії в Україні і легалізований (завірений) в консульськім відділі Посольства Італії в Києві.

І лише коли пройдені два перші етапи, можна переходити до третього, а саме, подачі документів в консульський відділ Італії для оформлення Dichiarazione di valore.

Іншою особливістю є те, що документи для оформлення Dichiarazione di valore приймаються лише за умови, що людина яка подає клопотання, провчилась в загальному не менше 12 років. Такі вимоги зумовлені чинним законодавством Італії. Крім того, якщо у Вас була перерва у навчанні (брали академічну відпустку з різних причин, були відраховані а потім поновлені тощо) то варто відразу про це повідомити, і надати додатковий архівний документ, де чітко буде розписано, в якому році на якому курсі Ви навчалися і скільки років в загальному провели в навчальному закладі. В іншому випадку, процедура може значно затягнутися, якщо в Посольстві не зможуть розібратися в загальній кількості років навчання.

Окрім того, при оформленні робочої декларації, потрібно також підготувати документ, який би підтверджував, що Ви працювали за цією спеціальністю. Тут можливі 2 варіанти: або подати нотаріально завірену копію трудової книжки або архівну довідку з колишнього місця роботи. І само собою зрозуміло, що потрібно перекласти та легалізувати цей переклад.

Також потрібно подати копію закордонного паспорту або пермессо та надати точну поштову адресу проживання в Італії.

<< мапа сайту >>