Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

§ 5. 3. Носові дифтонги

Носові дифтонги в португальській мові не мають аналогів в інших романських мовах. Є чотири носові дифтонги:
[ ɐ̰ȋ ], [ ɐ̰ȗ ], [ õȋ ], [ ũȋ ]

При їх вимові одночасно беруть участь ротова та носова порожнини. Носові дифтонги є низхідними, оскільки наголос в них падає на перший голосний носовий звук, який частково назалізує другий елемент дифтонга – напівголосний звук.

[ ɐ̰ȗ ]
В буквосполученнях ão та ненаголошеному am в кінці слова:
pão [pɐ̰ȗ] хліб
falam ['falɐ̰ȗ] говорять

Фонетична вправа:
não [nɐ̰ȗ], são [sɐ̰ȗ], dão [dɐ̰ȗ], cão [kɐ̰ȗ], estão [iʃ'tɐ̰ȗ], visão [vi'zɐ̰ȗ], mão [mɐ̰ȗ], chão [ʃɐ̰ȗ], grão [grɐ̰ȗ], deram ['dεrɐ̰ȗ], chegarão [ʃәgɐ'rɐ̰ȗ], estudam [iʃ'tudɐ̰ȗ], visão [vi'sɐ̰ȗ], solução [solu'sɐ̰ȗ]

[ ɐ̰ȋ ]
В буквосполученнях ãe, em, ém, ens, éns в кінці слова та в буквосполученні ãi – в середині слова:
convém [kõ'vɐ̰ȋ] влаштовує
bens [bɐ̰ȋʃ] власність
parabéns [pɐrɐ'bɐ̰ȋʃ] привітання
mãe [mɐ̰ȋ] мати
bem [bɐ̰ȋ] добре
dizem ['dizɐ̰ȋ] говорять

Фонетична вправа:
cães [kɐ̰ȋʃ], pães [pɐ̰ȋʃ], alemães [ale'mɐ̰ȋʃ], mães [mɐ̰ȋʃ], capitães [kɐpi'tɐ̰ȋʃ], vem [vɐ̰ȋ], refém [ʀә'fɐ̰ȋ], ordem ['ɔrdɐ̰ȋ], falem ['falɐ̰ȋ]

[ õȋ ]
В буквосполученнi õe:
salões [sɐ'lõȋʃ] салони
põe [põȋ] кладе

Фонетична вправа:
supõe [su'põȋ], canções [kɐ̰'sõȋʃ], revoluções [ʀәvulu'sõ ȋʃ], dispõe [diʃ'põȋ]

[ ũȋ ]
В буквосполученнi ui в слові
muito ['mũȋtu] багато

Друкується вперше. Будь-яке відтворення повністю або частково забороняється без дозволу автора та без посилання на першоджерело, яким є даний сайт.

<<< попередня сторінка       наступна сторінка >>>