Pretérito Imperfeito do Indicativo

Pretérito Imperfeito правильних дієслів утворюється шляхом додавання до основи інфінітива наступних закінчень:

trabalhar comer partir
trabalh-ava trabalh-avas trabalh-ava
com-ia com-ias com-ia
part-ia part-ias part-ia
trabalh-ávamos com-íamos part-íamos
trabalh-áveis com-íeis part-íeis
trabalh-avam com-iam part-iam

Дієслова індивідуального відмінювання

ser era, eras, era, éramos, éreis, eram
ir ia, ias, ia, íamos, íeis, iam
pôr punha, punhas, punha, púnhamos, púnheis, punham
vir vinha, vinhas, vinha, vínhamos, vínheis, vinham
ter tinha, tinhas, tinha, tínhamos, tínheis, tinham
sair saía, saías, saía, saíamos, saíeis, saíam

Вживання Pretérito Imperfeito

Pretérito Imperfeito виражає минулу незакінчену дію, перекладається, як правило на українську мову дієсловами недоконаного виду і вживається:

1) Для вираження тривалої незакінченої дії в минулому або для позначення процесу в певний відрізок часу у минулому, завершення якого не вказується.

Eu gostava de passear. - Мені подобалося прогулюватися.


2) Для позначення багаторазових повторюваних дій у минулому (при описі подій).

Quando estava na costa do mar, tomava banhos е passeava todos os dias. - Коли я був на морі, я купався і прогулювався кожного дня.


3) Коли дві тривалі дії здійснюються одночасно в минулому, з’єднуючись за допомогою сполучників quando, en quando в той час як.

Enquanto o Pedro almoçava, eu telefonava ao aeroporto. - Поки Педру обідав, я дзвонив до аеропорту.


4) Для позначення тривалої дії, на фоні якої відбувається раптова одноразова дія виражена в Pretérito Perfeito Simples do Indicativo.

Quando saí de casa, chovía. - Коли вийшов з будинку, подав дощ.


5) Для вираження ввічливої форми звертання, найчастіше з дієсловами querer хотіти, gostar подобатися, desejar бажати, poder могти.

Quería pedir-lhe um favor. - Хотів попросити Вас про одну послугу.


6) При узгодженні часів у підрядному реченні, коли дія підрядного речення відбувається одночасно з дією головного речення.

Ele escreveu que chegava em Março. - Він написав, що приїжджає в березні.